ΠΟΑΣΥ: Αίτημα για “Παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας αδείας έτους 2020”

Ανακοίνωση Ενημέρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, για το ένστολο προσωπικό, μέλη των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων

Όπως αναφέρεται στην συνδικαλιστική ανακοίνωση, με επιστολή προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Μιχάλη Καραμαλάκη , και κοινοποίηση προς τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ Υποστράτηγο Χρήστο Κονδύλη, και τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, ζητείται για «Παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας αδείας έτους 2020», καθώς όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «Επειδή πολλοί συνάδελφοι έχουν μεγάλο υπόλοιπο αδείας έτους 2020, εξαιτίας των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν για σοβαρούς λόγους (έκτακτα μέτρα πρόληψης και αποτροπής για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, έκτακτα μέτρα κατά μήκος των χερσαίων συνόρων στον Έβρο για την αποτροπή εισβολής αλλοδαπών στην χώρα μας, μεταναστευτικές ροές κ.λπ.), παρακαλούμε όπως με παρέμβασή σας ληφθεί μέριμνα για παράταση του χρόνου χορήγησης της βραχείας αδείας έτους 2020».

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.