ΠΟΑΣΥ: “10 το πρωί, οι πρώτοι Αστυνομικοί στην πλατεία”

Τις ώρες “προσέλευσης” κατά τις οποίες οι Αστυνομικοί θα βρίσκονται στην πλατεία Εξαρχείων, για να εγκαταστήσουν την εξέδρα και τη μικροφωνική εγκατάσταση κοινοποιουν με έγγραφό τους στον Αττικάρχη τα μέλη της ΠΟΑΣΥ:

Κύριε Γενικέ,
Σε συνέχεια του ανωτέρω (α- έγγραφο μας) σχετικού και ύστερα από τη χορήγηση της άδειας με το (β- έγγραφο Αθηναίων) όμοιο, το οποίο σας επισυνάπτουμε σε φωτοαντίγραφο, σας γνωρίζουμε ότι, την 29 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες θα βρίσκονται στο χώρο της Πλατείας Εξαρχείων για να τοποθετήσουν την εξέδρα και τον ανάλογο ηχητικό εξοπλισμό, καθώς και να διενεργήσουν τις απαιτούμενες δοκιμές πριν την πραγματοποίηση της εν θέματι εκδήλωσης.
Ειδικότερα, ο ως άνω εξοπλισμός και έπειτα από το στήσιμο του υποπίνακα ρεύματος, μετά την παράδοση της παροχής ρεύματος από τον ηλεκτρολόγο του Δήμου Αθηναίων, θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:
i) Stage 3m*6m αποτελούμενο από 9τμχ παταριών διαστάσεων 1m*2m σε ύψος 1m.
ii) Πλάτη εκτυπωμένη διαστάσεων 6m*2,5m που θα πατήσει πάνω στο stage και θα στηριχτεί σε σωλήνες ύψους 3,5m.
iii) Τοποθέτηση 2 οθονών SONY 55΄ δεξιά και αριστερά του stage.
iv) Ηχητικός εξοπλισμός: Mic Podium (τεμάχια 2), MSL4 (τεμάχια 8), DS (τεμάχια 4) & SUB (τεμάχια 4).
v) Cable Cross κατά μήκος των καλωδίων που θα στηθούν στην πλατεία επάνω.
Από μέρους των συμμετασχόντων στην τοποθέτηση του εν λόγω εξοπλισμού και της μεταφορικής εταιρείας, δε θα υπάρξει κώλυμα κυκλοφοριακό, πλην των ωρών φορτοεκφόρτωσης, οι οποίες θα είναι 11:00 -12:00 και 20:00 – 21:00.
Επισημαίνουμε εκ νέου ότι, η διασφάλιση τόσο της συγκέντρωσής μας όσο και των συμμετασχόντων από κάθε πλευρά, εκ μέρους μας θεωρείται δεδομένη.
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.