ΠΟΑΣΥ: Ενημέρωση για την καταβολή των πενθημέρων

Ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ, προς τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, για τη μη καταβολή των πενθημερων στη μισθοδοσία Δεκεμβρίου του προσωπικού της ΕΛΑΣ.

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Παρά το γεγονός ότι είχαμε εγκαίρως επισημάνει το οικονομικό έλλειμμα για την κανονική πληρωμή των 5νθημέρων, ενημερωθήκαμε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ότι τα σχετικά κονδύλια θα καταβληθούν τα μεν για τα 5νθήμερα του Νοεμβρίου την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου του 2017, τα δε για τα 5νθήμερα του Δεκεμβρίου κανονικά, τον ίδιο μήνα (μισθοδοσία μηνός Φεβρουαρίου).

Η αρρυθμία αποδίδεται στη μη έγκαιρη νομοθετική ρύθμιση που αφορά στις απαραίτητες ενέργειες για το κλείσιµο του οικονοµικού έτους 2016 και την έναρξη του οικονοµικού έτους 2017, προκειµένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη και οµαλή µεταφορά των νέων αρµοδιοτήτων στις οικονοµικές υπηρεσίες των φορέων.

Πενθημερα_19_12_2016

Η ρύθμιση αυτή γίνεται με την ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα με το άρθρο 95 παρ. 2, το οποίο συζητείται και ψηφίζεται σήμερα το βράδυ.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.