«Πλήρης με ποικίλα συναισθήματα που μόνο το «ταξίδι» μπορεί να προσφέρει αφού το τέλος του, με βρίσκει μαζί με την σύζυγό μου»

Το τέλος του χρόνου, μετά από 41έτη, τερματίζει ευδοκίμως την υπηρεσιακή του σταδιοδρομία, λόγω ορίου ηλικίας ωστόσο το ταξίδι του συνεχίζεται, ως θα συνεχίζει το ταξίδι του ως πολίτης και σύζυγος

«31-12-2021 – Τελευταία ημέρα του 2021, για όλο τον κόσμο. Για μένα, αυτή η ημέρα, θα είναι και η τελευταία ενός επαγγελματικού κύκλου 41 ετών, φθάνοντας Ευδόκιμα στο τέλος, ένεκα του προβλεπομένου ορίου ηλικίας. Η τελευταία ενός πανέμορφου ταξιδιού. ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ και, με την βοήθεια του θεού ΠΟΛΛΑ, με χαρές και ευτυχισμένες στιγμές για όλους. Με το παρόν σημείωμά μου θέλω επίσης να ευχαριστήσω:
*Τον μεγαλοδύναμο, που μου επέτρεψε ευδόκιμα να τερματίσω και να συντάξω σήμερα το παρόν.
*Την Ελληνική Πολιτεία και το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου.
*Την οικογένειά μου για την στήριξη, την υπομονή και την ανοχή τους, προκειμένου να πραγματώσω τον όρκο μου ως Αστυνομικού που έδωσα πριν 41 χρόνια.
*Τους συναδέλφους μου, παλαιότερους και νεώτερούς μου, όπου μαζί προσπαθήσαμε για το καλύτερο αποτέλεσμα, ευνομίας και ευταξίας του κοινωνικού συνόλου στον τόσο δύσκολο τομέα της Πρωτευούσης της Χώρας.
*Τους Συναδέλφους μου επίσης για την αμέριστη στήριξή τους στα συνδικαλιστικά μας πράγματα, όπου πολλές φορές με ανέδειξαν ανάμεσα στους πρώτους και για τις επιτυχίες που όλοι μαζί είχαμε πετύχει βελτιώνοντας την θέση μας τόσον από κοινωνικής όσον και θεσμικής/οικονομικής πλευράς.
*Τις τοπικές κοινωνίες όπου Υπηρέτησα, και ειδικότερα αυτή του νομού Αττικής, όπου υπηρέτησα επί 35 από τα 41 έτη, για την συνδρομή τους, την αγάπη και την βοήθειά τους, προς επίτευξη της Ασφάλειας και ευταξίας.
*Τους υπαλλήλους και αιρετούς των δημοσίων Υπηρεσιών και της τοπικής αυτοδιοικήσεως, για την μεταξύ μας συνεργασία, με σκοπό και γνώμονα, την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.
Πλήρης και «γεμάτος» από ποικίλα συναισθήματα που μόνο το «ταξίδι» μπορεί να σου προσφέρει αφού το τέλος του, με βρίσκει μαζί με την σύζυγό μου που είμαστε μαζί παιδιόθεν από την γνωριμία μας στο μακρινό 1981.
Κλείνοντας το παρόν, σας εύχομαι ολόψυχα να είστε υγιείς προσωπικώς και οικογενειακώς, αγαπημένοι και αλληλέγγυοι μεταξύ σας, συνεχίζοντας την καλή προσφορά του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας στην κοινωνία και τους χειμαζόμενους παντοιοτρόπως Συμπατριώτες μας.

Με άπειρες ευχές και ευχαριστίες, 

Δημήτριος Λ. Ντούμας»