Περιπολίες με έναν αστυνομικό σε κάθε όχημα καταγγέλλουν οι συνδικαλιστές

Έγγραφο της Συνδικαλιστικής κίνησης αστυνομικών Ξάνθης:

ΘΕΜΑ : «Παραβίαση Προεδρικού Διατάγματος 141/1991»

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται σχεδόν καθημερινώς να παραβιάζεται το Π.Δ. 141/1991, και συγκεκριμένα το άρθρο 77, το οποίο ορίζει τον τρόπο λειτουργίας, επάνδρωσης και τα καθήκοντα των εποχούμενων περιπολιών.

Αναλυτικά στο άρθρο αυτό αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής : « 3. Τα περιπολικά αυτοκίνητα : α. Επανδρώνονται με αστυνομικό προσωπικό, το οποίο αποκαλείται πλήρωμα. Αν υπάρχει υπηρεσιακή ευχέρεια στο πλήρωμα μετέχει ένας τουλάχιστον βαθμοφόρος. Ο ανώτερος στο βαθμό ή ο αρχαιότερος από τα μέλη του πληρώματος καλείται αρχηγός του πληρώματος. Αν υφίσταται αδυναμία επάνδρωσης αυτών με αστυνομικούς, δύναται κατά την κρίση του διευθυντή ή διοικητή της Υπηρεσίας, να κινούνται και με μόνο τον οδηγό, για την εκτέλεση συνήθων αστυνομικών καθηκόντων. Στις περιπτώσεις όμως αυτές δεν επιτρέπεται η κίνηση μακριά από κατοικημένες περιοχές και η επέμβαση σε περιπτώσεις σοβαρών ή εκτεταμένων περιστατικών διατάραξης της τάξης, χωρίς τη βοήθεια και άλλων συναδέλφων του. 5. Οι ειδικότερες αποστολές των περιπολικών με αυτοκίνητα και δίκυκλα, ο τρόπος της διάταξης της υπηρεσίας αυτής και εναλλαγής των πληρωμάτων και λοιπές αυναφείς λεπτομέρειες, καθορίζονται με Κανονιστική Διαταγή του Αρχηγού.»

Η προαναφερόμενη Κανονιστική Διαταγή του Αρχηγού αναφέρει : « Ως συνήθη αστυνομικά καθήκοντα που δύναται να εκτελεί ο αστυνομικός, οσάκις κινείται μόνος με περιπολικό αυτοκίνητο, κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου α, παρ. 3, άρθρο 77 του ΠΔ 141/1991, νοούνται οι περιπτώσεις γενικών περιπόλων που δεν ενέχουν επικινδυνότητα, ιδίως όταν αυτές δεν κινούνται μακριά από κατοικημένες περιοχές και δεν παρίσταται ανάγκη επέμβασης εξαιτίας σοβαρών ή εκτεταμένων περιπτώσεων διατάραξης της τάξης.»

Βάσει των ανωτέρω σας ερωτούμε κύριε Διευθυντά και αναμένουμε με ανυπομονησία την έγγραφη απάντηση σας.

-Νοείται εντός κατοικημένης περιοχής η Εγνατία Οδός, επί της οποίας καθημερινά διατάσσονται να κινούνται περιπολικά με μόνο τον οδηγό;

-Η καταδίωξη πιθανών διακινητών, οι περιπτώσεις ενδοοικογενειακών επεισοδίων, ο έλεγχος περιπατητών σε απόμερα σημεία εκτός κατοικημένων περιοχών, ο έλεγχος για πιθανή διάρρηξη, καθώς και πολλά παρόμοια περιστατικά εντάσσονται στην κατηγορία των σοβαρών περιστατικών διατάραξης της τάξης;

Κατά την δική μας ταπεινή κρίση είναι αδιανόητο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να διατάσσεται να επέμβει και να επιληφθεί περιπολικό με μόνο τον οδηγό.

Θεωρούμε εγκληματική ενέργεια κάθε διαφορετική διαταγή, η οποία αν δίνεται θα επιθυμούσαμε να ενημερωθούμε γι αυτήν.

Επειδή η ασφάλεια των συναδέλφων αποτελεί για εμάς πρώτιστο μέλημα μας και δεν θα αφήσουμε κανέναν να παίξει με αυτήν, παρόμοια περιστατικά στο μέλλον θα καταγγελθούν προς κάθε αρμόδιο.