Περιφέρεια Θεσσαλίας: Κ.Αγοραστός, «Ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας» 25 περιπολικά μέσω ΕΣΠΑ

Εξοπλισμός προς ενίσχυση του στόλου των Υπηρεσιών Τροχαίας για την παροχή Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 750.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) υπέγραψε ο Περιφεριάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει σύμβαση του ΕΣΠΑ για 25 οχήματα τύπου τζιπ, για την Περιφέρεια της Θεσσαλίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την κάλυψη των αναγκών εκσυγχρονισμού των μέσων που διαθέτει η Ελληνική Αστυνομία για να παρέχει ασφαλείς συνθήκες διακίνησης στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Στηρίζουμε την ροχαία της Θεσσαλίας, αναβαθμίζουμε τον εξοπλισμό της και ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη. Ο στόλος της Τροχαίας, λόγω της εκτεταμένης χρήσης των οχημάτων αλλά και της παλαιότητας του εξοπλισμού, χρειάζεται ανανέωση για να μπορεί να παρέχει ασφαλείς συνθήκες διακίνησης στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλίας. Με το έργο αυτό, πραγματοποιείται ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με θετικά αποτελέσματα στην οδική ασφάλεια και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων» τόνισε ο Κ. Αγοραστός.

Η σύμβαση αυτή είναι μέρος ενταγμένου έργου στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, που αφορά προμήθεια εξοπλισμού τροχαίας και είναι συνολικού ποσού περίπου 2 εκατ. ευρώ. Το ποσό της υπογεγραμμένης σύμβασης ανέρχεται στις 633.012,50 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα μέρη του όλου έργου έχουν ήδη σύμβαση ή βρίσκονται σε άλλα στάδια εξέλιξης.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport