ΠΔ για την εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία, με το σύστημα των Πανελλαδικών.

Εκδόθηκε Προεδρικό Διάταγμα για την εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία, με το θεσμό των Πανελληνίων Εξετάσεων.

image

Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 44/2016 (αριθμός ΦΕΚ 68 τεύχος Α΄) για την εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία, με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων.
image

image

image

image

image

image

image

image