“Παραμείνατε πιστοί στις Αρχές, τις αξίες, τις παραδόσεις και στην ένδοξη ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος”

Ημερήσια Διαταγή Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Α/Γ Π.Σ Στέφανου Δ. Κολοκούρη