Ομοσπονδία Εξωτερικών Φρουρών: “Ο διαγωνισμός του 2018 και η εγκατάλειψη του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης”

Επιστολή της Ομοσπονδίας των Εξωτερικών Φρουρών Καταστημάτων Κράτησης

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, με αφορμή την ψήφιση του προσφάτως κατατεθέντος νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις». που πλέον αποτελεί νόμο του κράτους, (ν. 4765/2021 ΦΕΚ 6/Α/15.01.2021), εκφράζουμε την έντονη απογοήτευση για την μη αποδοχή των εγκαίρως κατατεθειμένων προτάσεων μας και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν α) την τυπική εξαίρεση του κλάδου μας από τις προσλήψεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με βαθμό αναπηρίας άνω του 50%, καθώς προϋπόθεση για την ένταξη στην ένοπλη υπηρεσία μας είναι η σωματική αρτιμέλεια και επιτυχείς απαιτητικές αθλητικές δοκιμασίες. Αποτέλεσμα των προαναφερθέντων είναι φυσικά η διάταξη που ψηφίστηκε να είναι τυπικά ανεφάρμοστη. Β) και τον τμηματικό διορισμό των επιτυχόντων της στοιχειωμένης προκήρυξης της 6Κ/2018 για τα καταστήματα κράτησης.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Η Ομοσπονδία μας διέβλεψε πολύ καιρό πριν, την παρατείνουσα καθυστέρηση σε βαθμό στασιμότητας της διαδικασίας ολοκλήρωσης έκδοσης αποτελεσμάτων της 6Κ/2018 και με και καίριες τοποθετήσεις, συναντήσεις και ενέργειες όλο αυτό το χρονικό διάστημα προσπάθησε να υπερκεράσει σημαντικότατα προβλήματα και να απαγκιστρώσει ατέρμονες διαδικασίες, που κάθε φορά ανέκυπταν. Αναλυτικότερα:

1. Με το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 280 και από 12/11/2019 έγγραφό μας και εν όψει του επικείμενου κυβερνητικού σχεδιασμού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. ΓΓΑΔΔΤ:81 και από 24/10/2019, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς όλους τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού, επισημαίναμε ότι παρόλο που βρισκόμαστε τότε στα τέλη του 2019 ακόμα δεν είχαν ξεκινήσει τα ψυχοτεχνικά τεστ των επιτυχόντων της 6Κ/2018, ενώ απαιτούνταν και η απαραίτητη εκπαίδευση τους σε Σχολή, με το χρονικό ορίζοντα πρόσληψής τους να χάνεται τότε κάπου στα μέσα του 2020.

Παράλληλα από τότε υπενθυμίζαμε την δέσμευση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Αύγουστος του 2019) για την άμεση πρόσληψη 250 Εξωτερικών Φρουρών πέραν τόσο της 6Κ/2018 όσο και του προσωπικού που απαιτούνταν για την λειτουργία του προσφάτως τότε εγκαινιασθέντος καταστήματος κράτησης του Νικηφόρου Δράμας.

2. Με το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 055 και από 25/02/2020 έγγραφό μας υπενθυμίζαμε εκ νέου τις τραγικές εργασιακές συνθήκες που επικρατούσαν στο σύνολο των καταστημάτων κράτησης και αφορούσαν την Υπηρεσία μας, μιας και η παρατεταμένη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της 6Κ/2018 αποτελούσε «αγκάθι» στα πλευρά μας, συσσωρεύοντας λόγω υπηρεσιακού φόρτου χιλιάδες οφειλόμενων ωρών εργασίας, με την πολιτεία να είναι ανήμπορη να προγραμματίσει είτε την χορήγηση των οφειλόμενων ρεπό ανάπαυσης, είτε την αποπληρωμή τους σε χρήματα που θα έδινε μία βαθιά οικονομική ανάσα στους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας (έγγραφο της Ομοσπονδίας μας με Αριθ. Πρωτ. 243 και από 06/10/2019). Η επιτακτική ανάγκη που προέτασσε τότε η Ομοσπονδία μας, δεν ήταν άλλη από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προσλήψεων της 6Κ/2018 και τον προγραμματισμό πρόσληψης των 250 Εξωτερικών Φρουρών αφού την φύλαξη των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας καθώς και την εκτέλεση όλων των καθηκόντων της υπηρεσίας μας, όπως περιγράφονταν σε κείμενες νομικές διατάξεις, την παρούσα στιγμή αποτελούσε φαινόμενο ΜΟΝΟ αυταπάρνησης και υπηρεσιακής ευσυνειδησίας.

3. Ακόμα, στις 28 Αυγούστου 2020, πραγματοποιήθηκε, τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης με τους κ.κ. Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και την Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, κύριο Ελευθέριο Οικονόμου και κυρία Σοφία Νικολάου, αντίστοιχα, όπου κύρια θέματα συζήτησης ήταν το σύνολο των προβλημάτων – ελλείψεων της Υπηρεσίας μας και ιδιαίτερα η ενίσχυση της με ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό ώστε να μπορούν οι συνάδελφοί μας να αντεπεξέλθουν με επάρκεια στο έργο τους καθώς και για ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη και τη θεσμική κατοχύρωση της, μια συζήτηση η οποία όπως τότε φάνηκε, άφηνε να εννοηθεί πως ύστερα σχεδόν από ένα χρόνο ανάληψης από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, επιτέλους είχαν συνειδητοποιήσει άπαντες την κρισιμότητα των προβλημάτων έχοντας και την διάθεση επίλυσης των.

4. Στις 04/09/2020 και αντιλαμβανόμενη η Ομοσπονδία μας πως παρόλες τις υποσχέσεις της πολιτικής και υπηρεσιακής μας ηγεσίας για την επίλυση, τουλάχιστον του εξόχως μείζονος σημασίας προβλήματος της υποστελέχωσης του ανθρωπίνου δυναμικού της Υπηρεσίας μας, δεν προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυσή του, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ κύριο Ιωάννη Καραβοκύρη, τον αντιπρόεδρο Αθανάσιο Παπαϊωάννου και την γενική διευθύντρια κυρία Καλλιόπη Στάγκα. Μετά το πέρας της ενημέρωσης και ύστερα από διαλογική συζήτηση καταλήξαμε σε δυο εφικτές προτάσσεις

α) τον τμηματικό διορισμό όσων έχουν ήδη ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες και

β) την αύξηση του αριθμού επιτυχόντων, μετά από σχετική απόφαση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ.

5. Με το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 275 και από 09/09/2020 έγγραφό μας, ΑΜΕΣΑ και ύστερα από την συνάντησή μας με την ηγεσία του ΑΣΕΠ, ενημερώσαμε εκ νέου την ηγεσία του Υπουργείου μας για την συνάντηση αυτή, τονίζοντας με θέρμη τα παραπάνω αποτελέσματα. Το ίδιο διάστημα υπήρξε συστηματική επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και του ΑΣΕΠ που είχε σαν αποτέλεσμα την νομοτεχνική ολοκλήρωση της διάταξης που επιτρέπει τον τμηματικό διορισμό των επιτυχόντων της 6Κ/2018.

6. Στις 21/10/2020 και με υπόμνημα που κοινοποίησε η Ομοσπονδία μας στο σύνολο των βουλευτών του ελληνικού κοινοβουλίου καθώς και στην αρμόδια επιτροπή συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις Σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις», έκανε για μία ακόμα φορά γνωστές τις θέσεις της επισημαίνοντας χρόνια προβλήματα του κλάδου μας, μεταξύ των οποίων τα προσόντα και την διαδικασία πρόσληψης των Εξωτερικών Φρουρών καθώς και την έλλειψη προσωπικού στην Υπηρεσία μας, προτείνοντας και ουσιαστικά ζητώντας από την αρμόδια επιτροπή και το σύνολο του κοινοβουλίου την υιοθέτηση και προώθηση των θέσεων μας και ειδικά, της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης της 6Κ/2018 καθώς την αύξηση των επιτυχόντων της ζητώντας για πολλοστή φορά την αρωγή της ηγεσίας της. Στην ίδια επιτροπή ο κος Υφυπουργός Λευτέρης Οικονόμου ανακοίνωσε τον τμηματικό διορισμό των επιτυχόντων της 6Κ με διάταξη που σύντομα θα κατατεθεί.

7. Οι προσπάθειες μας όμως δεν σταμάτησαν εκεί μιας και η ψήφιση του προαναφερθέντος Νομοσχεδίου, δυστυχώς δεν συμπεριλάβαινε την επίμαχη διάταξη για την 6Κ/2018. Έτσι, με το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 348 και από 18/11/2020 έγγραφό μας προς την πολιτική μας ηγεσία, τονίζαμε εκ νέου την υποχρέωση της πολιτείας να αντιληφτεί την ζοφερή πραγματικότητα, όπως αυτή διαγραφόταν στο σύνολο του προσωπικού της Εξωτερικής Φρουράς και αφορούσε ουσιαστικά την εγκατάλειψη του, μιας και πουθενά στον ορίζοντα δεν φαινόταν η πιθανότητα έστω της ενίσχυσής του, με απτό παράδειγμα την προκήρυξη της 6Κ/2018.

Στο έγγραφό μας αυτό προσπαθώντας να δώσουμε λύση στο πρόβλημα της 6Κ/2018 και με γνώμονα τις επιτακτικές ανάγκες ενίσχυσης του ανθρωπίνου δυναμικού της Υπηρεσίας μας, ειδικά τις δύσκολες ώρες που άπαντες κλήθηκαν μέχρι του ενός να προσφέρουν στην αντιμετώπιση των ήδη διευρυμένων καθηκόντων της Εξωτερικής Φρουράς (αυξανόμενα πλέον με την φύλαξη ασθενών κρατουμένων με covid-19), προτείναμε την τμηματική ανακοίνωση των έως τότε τελικών αποτελεσμάτων της 6Κ/2018 και τον άμεσο συντονισμό των ενεργειών σας και την ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους του Υπουργείου μας για την έκδοση νομοθετικής διάταξης, μιας και αντιλαμβανόμαστε περισσότερο από τον καθένα ότι ο χρόνος, μόνο σύμμαχος μας δεν ήταν στις όποιες προσπάθειες κάναμε έως τότε.

8. Στην δύση ουσιαστικά μίας πολύ δύσκολης χρονιάς για όλους μας, με το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 380 και από 18/12/2020 έγγραφό μας προς την πολιτική μας ηγεσία και δοθείσας της ευκαιρίας κατάθεσης νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας το οποίο συμπεριλάμβανε και άλλες τροπολογίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με υπόμνημα μας προτείναμε για άλλη μία φορά την τμηματική πρόσληψη των ήδη επιτυχόντων της 6Κ/2018 μιας και όπως είχαμε ενημερωθεί από τον ΑΣΕΠ υπήρχαν ήδη 250 επιτυχόντες, ενώ 47 θέσεις παρέμειναν κενές, συνυπολογίζοντας ότι έως τότε και ειδικά για τις γυναίκες υποψήφιες εκκρεμούσε η εξέταση των αθλητικών δοκιμασιών τους λόγω συνεχών αναβολών για λόγους υγείας.

9. Σαν να μην έφτανε αυτό στην εκπνοή του 2020, με το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 381 και από 28/12/2020, προς τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, την πολιτική μας ηγεσία αλλά και σύσσωμες τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Βουλής των Ελλήνων, κάναμε γνωστές τις προτάσεις μας όπως αυτές περιγράφησαν και κατατέθηκαν, ζητώντας την εξαίρεση του προσωπικού της Εξωτερικής Φρουράς από το άρθρο 6 παρ. 2 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Α.Σ.Ε.Π.», παραθέτοντας ουσιαστικά προς τον Υπουργό ένα μικρό «βιογραφικό» της ιδιαιτερότητας των υπηρεσιακών καθηκόντων της Εξωτερικής Φρουράς αφού αυτή δεν είναι απλά άλλη μια υπηρεσία του ευρύτερου δημοσίου τομέα αλλά μια Υπηρεσία με ιδιαίτερο καθεστώς λειτουργίας και με συναφή καθήκοντα με αυτά της ελληνικής αστυνομίας. Στο ίδιο έγγραφο παρακαλούσαμε ουσιαστικά τον τότε Υπουργό για την αίσια προσπέραση του «σκοπέλου» όλων των προβλημάτων που φαινόταν να συγκεντρώνει η έως τότε διαδικασία πρόσληψης αλλά και έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 6Κ/2018, ζητώντας ακόμα μία φορά την τμηματική έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων μιας και οι διαδικασίες πρόσληψης των επιλαχόντων έδειχναν με τα τότε δεδομένα (και ύστερα από την στείρα περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού) να μην έχουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, κρατώντας «ομήρους» το σύνολο των υπαλλήλων που θα έπρεπε από καιρό ήδη να υπηρετούν στα καταστήματα κράτησης. 10. Τέλος με το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 009 και από 13/01/2021 έγγραφό μας, η Ομοσπονδία μας προς τον νυν Υπουργό Εσωτερικών αλλά και προς την πολιτική της ηγεσία στο κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)», ζητούσε με παρέμβαση της, (i). στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 και ειδικότερα στην περίπτωση δ να συμπεριλαμβάνεται και το ένστολο και ένοπλο προσωπικό της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης (ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης), (ii). στο άρθρο 6 με τίτλο «Προγραμματισμός θέσεων για άτομα με αναπηρία» εισηγούμαστε την νομοθετική βελτίωση ώστε να μην εφαρμόζεται για τις θέσεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 κλάδων/ειδικοτήτων του προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης και Φύλαξης όλων των Καταστημάτων Κράτησης, όλων των κατηγοριών, μιας και τα καθήκοντα του ένστολου και ένοπλου προσωπικού του κλάδου ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης είναι αδύνατον να εκτελεστούν από άτομα έχοντες το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω. Παράλληλα και στις Μεταβατικές διατάξεις, άρθρο 58, (iii). ζητούσαμε για άλλη μία φορά την τμηματική έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της 6Κ/2018, χαρίζοντας έτσι την «ελευθερία» στους δεκάδες «όμηρους» συναδέλφους μας. Με το σύνολο όλων των προαναφερομένων να καλύπτει μία χρονική περίοδο 2 και πλέον ετών, αδυνατούμε πράγματι να καταλάβουμε και να ενστερνιστούμε αν η μη πραγμάτωση και υιοθέτηση όλων των προτάσεων και παρεμβάσεων μας συνίσταται σε μία ωμή αδιαφορία από πλευράς των συναρμόδιων υπουργείων ή μιας παντελούς «ανικανότητας» αντίληψης μιας πραγματικότητας, της οποίας η καθημερινή τραγική της κατάσταση που έχει να κάνει με την εξουθένωση του υπάρχοντος προσωπικού της Εξωτερικής Φρουράς, δυστυχώς δεν είναι ικανή να αποτυπωθεί πίσω από τους τοίχους και τα δρύινα γραφεία των αρμοδίων Υπουργών καθώς και της πολιτικής και υπηρεσιακής μας ηγεσίας. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι όλη αυτή η προσπάθεια δεν έχει να κάνει με τη συνδικαλιστική μας ικανοποίηση. Έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές. Με την σωματική και ψυχική υγεία ανθρώπων που δουλεύουν ακατάπαυστα και ανθρώπων που θα ήθελαν να εργαστούν και δυστυχώς οι «αρτηριοσκληρωτικές» πολιτικές και αποφάσεις των ιθυνόντων δεν τους αφήνει. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους μελλοντικούς αλλά και τους τωρινούς συναδέλφους μας δε ζητάμε τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Οι δικαιολογίες λιγόστεψαν και η υπομονή μας τελείωσε. Δίνουμε λόγο καθημερινά στη συνείδησή μας και από αυτή δεν μπορούμε να ησυχάσουμε.

Η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει τον αγώνα της για να νομοθετηθούν το σύνολο των μεγάλων εκκρεμών ζητημάτων της Υπηρεσίας μας, προεξέχοντος αυτού της έλλειψης προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη της και τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε όλοι λόγω της πανδημίας αλλά πολύ περισσότερο τα πρόσθετα προβλήματα που προκαλούνται, από την απραξία ή την αδιαφορία της πολιτικής μας ηγεσίας, στο καθημερινό δύσκολο και επικίνδυνο έργο του προσωπικού της Εξωτερικής Φρουράς. Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση επί των ανωτέρω».

 

Με εκτίμηση, το ΔΣ