Οι ημερομηνίες καταβολής μηνιαίας μισθοδοσίας για το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ για το έτος 2021

Ανακοινωση για την καταβολή μισθοδοσίας στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ για τους μήνες του έτους το 2021

Το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών – ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιεί τις ημερομηνίες μισθοδοσίας κάθε μήνα του νέου έτους 2021

1) Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021.
2) Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021.
3) Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021.
4) Δευτέρα 26 Απριλίου 2021.
5) Τετάρτη 26 Μαΐου 2021.
6) Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.
7) Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021.
8) Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021.
9) Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021.
10) Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021.
11) Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021.
12) Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021.