Οι Αξιωματικοί ζητούν “Στελέχωση των Διευθύνσεων Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου”

Επιστολή από την Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου, προς το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ με αίτημα τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου, Λέσβου, Χίου και Σάμου

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι συνδικαλιστές Αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου, στην επιστολή τους προς τον Αρχηγό του Σώματος, Αντιστράτηγο Μιχάλη Καραμαλάκη, «Κατόπιν του εγγράφου μας (18/2/2021 ), με το οποίο επισημάναμε την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικών στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Λέσβου, Χίου και Σάμου, υπήρξε άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας και προκηρύχθηκαν θέσεις για να καλυφθούν στις τακτικές μεταθέσεις Αξιωματικών έτους 2021.

Δυστυχώς όμως κατά τις μεταθέσεις αυτές, καλύφθηκαν μόνο τρεις κενές οργανικές θέσεις στη Δ.Α. Χίου. Για τη Δ.Α. Λέσβου αποφασίστηκε η μετάθεση δύο Υπαστυνόμων, με παράλληλη όμως αποχώρηση πέντε Υπαστυνόμων, δημιουργώντας έτσι επιπλέον τρεις κενές οργανικές στις προϋπάρχουσες. Ομοίως και στη Δ.Α. Σάμου δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση μετάθεσης προς το νησί, παρά μόνο αποχωρούν με μετάθεση άλλοι τρεις Υπαστυνόμοι. Σε αμφότερες τις Διευθύνσεις δεν υπάρχουν επιλαχόντες επιθυμούντες μετάθεση.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΠΔ 100/2003 «Τοποθετήσεις-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με απόφασή Σας, καθορίζεται ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων που θα πληρωθούν από τους νεοεξερχόμενους Υπαστυνόμους Β’. Για τον υπολογισμό των εν λόγω κενών θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι κενές οργανικές θέσεις και η μη ύπαρξη επιλαχόντων επιθυμούντων μετάθεση και περιλαμβανομένων στον οικείο πίνακα μεταθέσεων.

Όπως καλά γνωρίζετε οι Διευθύνσεις Αστυνομίας του Βορείου Αιγαίου, παρά τις ελλείψεις, αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια με επιτυχία το μεταναστευτικό – προσφυγικό πρόβλημα. Παράλληλα, η στελέχωση των Διευθύνσεων με 580 Συνοριακούς Φύλακες και η επικείμενη λειτουργία των νέων Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας και Διαχείρισης Μεταναστευτικών δομών, αυξάνουν τις ανάγκες στελέχωσης με Αξιωματικούς, ακόμα και πλέον των οργανικών θέσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς όπως αποδείχθηκε η πλήρης στελέχωση των Υπηρεσιών με Αξιωματικούς, δεν επιτυγχάνεται μόνο από τις τακτικές μεταθέσεις, παρακαλούμε για την τοποθέτηση νεοεξερχόμενων Υπαστυνόμων Β΄ στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Λέσβου και Σάμου».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο