Οδηγό διαχείρισης περιστατικών βίας σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ, εξέδωσε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ

Υπό τον τύπο διαταγής το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε και διαβίβασε προς όλες τις Υπηρεσίες της , αναλυτικό “Οδηγό αντιμετώπισης και διαχείρισης περιστατικών βίας σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτών”

Με υποχρέωση του ένστολου προσωπικού των Αστυνομικών Υπηρεσιών όλων των Διευθύνσεων Αστυνομίας της χώρας, να λάβουν ενυπόγραφα γνώση της διαταγής του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ για το νομικό πλαίσιο σεβασμού και προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, διαβιβάστηκε αναλυτικός “Οδηγός αντιμετώπισης και διαχείρισης περιστατικών βίας σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτών”.

Πρόκειται για διατάξεις με νομικό πλαίσιο βάσης σε σεβασμό και προστασία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και αναφορά σε νεοείσακτους όρους για τον προσδιορισμό τους, που οφείλει- όπως αναφέρεται να γνωρίζει κάθε αστυνομικός. Στο τέλος της διαταγής, παραθέτει λίστα αναφορών στη διερεύνηση ρατσιστικού κινήτρου σε πράξεις βίας, στο χώρο τέλεσής τους. Στον οδηγό γίνεται αναφορά σε “εγκλήματα μισούς σε βάρος ΛΟΑΤΙΚΙ” καθώς και σε πράξεις βίας και σε όσους συνδέονται με αυτά τα άτομα, όπως υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στη σύνταξη της επτασέλιδης Υπηρεσιακής διαταγής, η αστυνομική οργάνωση “Δράσης Αστυνομικών”, είχε θέσει από το 2017 αίτημα προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ είχε υποβάλλει προτάσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν από την επιτροπή για την σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.