“Όχι στο ξεσπίτωμα των Πυροσβεστών”

Σε Έκτακτο Πανελλαδικό Συνέδριο με την συμμετοχή των Διοικητικών Συμβουλίων των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων και εργαζομένους στο Πυροσβεστικό Σώμα, με αφορμή τη στελέχωση των 12 Περιφερειακών Αεροδρομίων από το Πυροσβεστικό Σώμα, μετακινήσεις υπαλλήλων του Π.Σ..

                                          Αθήνα, 08/01/2017

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

«Όχι στο ξεσπίτωμα των Πυροσβεστών».

Συνάδελφοι,

Η φυσική και πολιτική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εντελώς αντιδημοκρατικά και χωρίς να έχει προηγηθεί οποιοσδήποτε διάλογος ή δημόσια διαβούλευση, μεθοδεύει, με αφορμή τη στελέχωση των 12 Περιφερειακών Αεροδρομίων από το Πυροσβεστικό Σώμα, αιφνιδιαστικές και χωρίς προκαθορισμένα κριτήρια μετακινήσεις δεκάδων υπαλλήλων του Π.Σ. προς αυτά.

   Επιδιώκεται αυταρχικά και χωρίς διάλογο η τροποποίηση ή/και παράκαμψη του Κανονισμού Μεταθέσεων προκειμένου, στο όνομα της «συνεπούς» και «ταχείας» εκπλήρωσης των συμβατικών μνημονιακών δεσμεύσεων που απορρέουν από την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας των 12 Περιφερειακών Αεροδρομίων, να εξυπηρετηθούν τα ιδιωτικά συμφέροντα των «επενδυτών» και συγκεκριμένα της Κοινοπραξίας «FRAPORT-SLENTEL”, με την επιπλέον «παροχή» υπηρεσιών πυρασφάλειας προς αυτούς, στη συνέχεια και άλλων προς αυτούς παροχών (απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ, δημοτικά τέλη, όρια σε χρήση ρεύματος – νερού από κρατικούς φορείς κλπ).

   Τα παραπάνω επιφέρουν ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες για τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος δεδομένου ότι καταστρατηγούνται τα δικαιώματά τους για ασφαλές και σταθερό υπηρεσιακό καθεστώς, χωρίς τον κίνδυνο για αυθαίρετες και χωρίς κριτήρια μετακινήσεις ανά την Ελλάδα και τη μετατροπή τους σε υπαλλήλους ιδιωτών, αφού οι υπάλληλοι αυτοί θα στελεχώνουν αποκλειστικά και μόνο τα μεταβιβασθέντα Περιφερειακά Αεροδρόμια, χωρίς καμιά παροχή υπηρεσίας προστασίας των πολιτών από κινδύνους πυρκαγιάς και φυσικών καταστροφών στην υπόλοιπη περιοχή εγκατάστασης τους.

Έτσι από την προσεχή αντιπυρική περίοδο θα λείψουν 338 πυροσβέστες που θα μετακινηθούν για τα  αεροδρόμια και άλλοι 400 περίπου για τις εθνικές οδούς με αποτέλεσμα να υπάρχει ιδιαίτερα σοβαρός κίνδυνος για την πυρασφάλεια της χώρας και την ασφάλεια του Ελληνικού λαού.

Διατυπώνουμε την κατηγορηματική άρνηση των υπαλλήλων του Π. Σ. στις παραπάνω αντιδημοκρατικές και αυταρχικές μεθοδεύσεις.

Καταγγέλλουμε ως μνημείο αντιδημοκρατικής και δεσποτικής συμπεριφοράς την άρνηση της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του Π.Σ. για έγκαιρη και ουσιαστική ενημέρωση σε μείζονος σημασίας υπηρεσιακά θέματα που έχουν αντίκτυπο στην υπηρεσιακή και οικογενειακή-κοινωνική ζωή των υπαλλήλων του Π.Σ.

Καταγγέλλουμε την προώθηση για επεξεργασία Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων χωρίς καμιά προηγούμενη συζήτηση και διαβούλευση με τους φορείς των υπαλλήλων, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα συμφέροντα των ιδιωτών τίθενται υπεράνω όλων και ιδιαίτερα των υπαλλήλων και του δημοσίου συμφέροντος.

Καταγγέλλουμε την απειλούμενη αποψίλωση και περαιτέρω αποδυνάμωση των υπηρεσιών άμεσης προστασίας των πολιτών από το αναγκαίο προσωπικό και τη διακινδύνευση των συμφερόντων και αναγκών του Ελληνικού Λαού στο όνομα της εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων.

Καταγγέλλουμε το απειλούμενο ξεσπίτωμα δεκάδων υπαλλήλων του Π.Σ. και τη διατάραξη της ομαλής οικογενειακής ζωής και οικογενειακού προγραμματισμού τους, που συνιστούν αναγκαίους όρους και ουσιώδη προϋπόθεση για την εκ μέρους τους  απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στον έλληνα πολίτη.

Απαιτούμε την άμεση ανάκληση κάθε Διαταγής ή άλλης υπηρεσιακής ενέργειας που κατατείνει στα παραπάνω και την άμεση έναρξη διαλόγου και διαβούλευσης με τις συνδικαλιστικές ενώσεις των υπαλλήλων για όλα τα θέματα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τροποποιήσεις στο καθεστώς μεταθέσεων.

Απαιτούμε την άμεση ενίσχυση του μόνιμου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος με την υλοποίηση της δέσμευσης για  μονιμοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και τη διενέργεια έκτακτων προσλήψεων.

Συνάδελφοι,

Ως εκ τούτου, οδηγούμεθα σε Έκτακτο Πανελλαδικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 11-01-2017 και ώρα 10:00 στην Αθήνα στο ξενοδοχείο STANLEY , με την συμμετοχή των Διοικητικών Συμβουλίων των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων και καλούμε όλα τα Σωματεία που εκπροσωπούν εργαζομένους στο Πυροσβεστικό Σώμα να είναι παρόντα, καθώς και όλους τους συναδέλφους, για να περισώσουμε από κοινού τα κεκτημένα δικαιώματά μας που αποχτήθηκαν με αγώνες και απειλούνται εκ νέου, απαιτώντας την εφαρμογή της νομιμότητας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.