Ο Ταξίαρχος ε.α Γιώργος Βανικιώτης, εξελέγη “Εθνικός Εισηγητής στην Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων”

Σε θέση “Greek National Rapporteur on Trafficking in Human Beings” / “Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων” εξελέγη Έλληνας, Ανώτατος Αξιωματικός εα της ΕΛΑΣ, με θητεία και εμπειρία στο αντικείμενο, όπως ανακοίνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης

Η Επιτροπή των Συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων, στην 27η συνοδό της (04/12) εξέλεξε τα οκτώ νέα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων ( GRETA ). Μεταξύ των μελών και ο Έλληνας Ταξίαρχος εα. Γιώργιος Βανικιώτης. Πρόκειται για την πρώτη εκλογή Έλληνα υποψηφίου στην GRETA .

Ο Έλληνας Ανώτατος Αξιωματικός της ΕΛΑΣ, είχε διατελέσει ο πρώτος Προϊστάμενος του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων κατά την Υπηρέτησή του στην ΔΑΑ, με εμπειρία επί 35 έτη στην καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων, με συμμετοχή και διεύθυνση επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ σε εθνικό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο. Ενώ έχει βραβευτεί από το State Department ως “Hero Acting to End Modern Day Slavery” για το έτος 2009.
Ο Ταξίαρχος εν αποστρατεία της ΕΛΑΣ εξελέγη μέλος της Ομάδας Δράσης Εμπειρογνωμόνων κατά της Εμπορίας Ανθρώπων (GRETA) του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου συμμετέχουν εθνικές υποψηφιότητες από τα 47 κράτη μέλη του Οργανισμού.

Οι θητείες των οκτώ μελών θα διαρκέσουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Για τα υπόλοιπα επτά μέλη της GRETA η θητεία τους ολοκληρώνεται στο τέλος του 2022 .