Ο νέος Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

Ολοκληρώθηκε το αρμόδιο συμβούλιο στο Πυροσβεστικό Σώμα για την τοποθέτηση των Υπαρχηγών.

ΠΣΣύμφωνα με πληροφορίες, τη θεση του Υπαρχηγού Επιχειρήσεων παραμένει ο Αντιστράτηγος, Αθανάσιος Σερεντέλος, ενώ Υπαρχηγός Υποστήριξης αναλαμβάνει ο μέχρι πρότεινος Συντονιστής Υποστήριξης, Σωτήριος Τερζούδης