Ο.Δ.Ο.Σ. της ΕΛΑΣ για τη διαχείριση και την οριοθέτησης των συναθροίσεων

Η νέα Ομάδα Αστυνομικών με ρόλο στη διαχείριση και την οριοθέτηση των δημόσιων συναθροίσεων ενεργοποιήθηκε και βγήκε στους δρόμους με επίσημη παρουσία στο κέντρο της Αθήνας ανήμερα τη 17η Νοέμβρη

Η «Ο.Δ.Ο.Σ.», όπως αναφέρεται η σύντμηση της Ομάδας Διαχείρισης και Οριοθέτησης των συναθροίσεων, αποτελείται από 46 Αστυνομικούς- 28 γυναίκες και 18 άνδρες, φέρουν διακριτή στολή με λογότυπο- θυρεό δε φέρουν οπλισμό ενώ διαθέτουν φορητούς ασυρμάτους, εξοπλισμό πρώτων βοηθειών, σφυρίχτρα και φακό .

Επίσημη παρουσίας της ΟΔΟΣ , η 17η Νοέμβρη

Ως ρόλο τα στελέχη της «Ο.Δ.Ο.Σ.», έχουν τη διαχείριση και οριοθέτηση συναθροίσεων χαμηλής και μεσαίας επικινδυνότητας. Όπως επισημαίνεται από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, για τα στελέχη της νεοσύστατης Ομάδας της ΕΛ.ΑΣ, «με σχετική εκπαίδευση την οποία έχουν λάβει, πρόκειται να αξιοποιήσουν τις τεχνικές επικοινωνίας και διαμεσολάβησης με τους επικεφαλής Μέτρων Τάξης και τους διοργανωτές των συναθροίσεων, ώστε να αποφεύγονται πιθανές κλιμακώσεις και εντάσεις».