«Νυχτερινή εργασία αστυνομικών σε Επιτελεία- γραμματείες- λέσχες- εστιατόρια και Υπηρεσίες»

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας

Θέμα: «Νυχτερινή εργασία αστυνομικών σε Επιτελεία – γραμματείες – λέσχες – εστιατόρια κ.λ.π. Υπηρεσίες»

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

 Το ανώτατο μηνιαίο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης για το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 8000/32/233-α’ από 16-03-2018 (Β’ 1302) κ.υ.α. των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου, από 01-03-2018 καθορίζεται ως εξής:

α. στις δεκαέξι (16) ώρες για το ένστολο προσωπικό, το οποίο στα κύρια καθήκοντά του εκτελεί υπηρεσία της περίπτωσης (α) της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 394/ 2001 (Α’/274), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και υπό την προϋπόθεση ότι θα εκτελέσει εξωτερική ή μάχιμη υπηρεσία και

β. στις σαράντα οκτώ (48) ώρες για το ένστολο προσωπικό στις λοιπές περιπτώσεις.

Σύμφωνα δε με το Π.Δ. 394/ 2001, ως νυχτερινή υπηρεσία θεωρείται εκείνη που παρέχεται μεταξύ της 22.00 και της 06.00 ώρας

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Η προαναφερόμενη κ.υ.α. ορίζει ότι οι περιπτώσεις προσωπικού που αναφέρονται στην παραπάνω (α) περίπτωση (επιτελεία, γραμματείες όλων των Υπηρεσιών, Υπασπιστήρια πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας, Τεχνίτες κάθε ειδικότητας, καθώς και το σύνολο των Διευθυντών, Τμηματαρχών και Προϊσταμένων και επιτελικών Υπηρεσιών κ.λπ.), λαμβάνουν δεκαέξι (16) ώρες νυχτερινής απασχόλησης  υπό την προϋπόθεση ότι θα εκτελέσουν εξωτερική ή μάχιμη υπηρεσία.

Από τη στιγμή που προβλέφθηκε στο παρελθόν με κ.υ.α ο προαναφερόμενος διαχωρισμός, ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν ανισότητες για αστυνομικούς οι οποίοι υπηρετούν σε διάφορες Υπηρεσίες που διοικητικά υπάγονται σε Επιτελεία (π.χ. λέσχες, εστιατόρια κ.ά.) και εργάζονται αγόγγυστα πέραν της 22.00΄ βραδινής, χωρίς να λαμβάνουν την αποζημίωση των δεκαέξι (16) ωρών.

Η βραδινή αυτή υποχρεωτικά εκτελούμενη εργασία των συναδέλφων μας, η οποία πρέπει να συνεχιστεί λόγω της φύσης του αντικειμένου της και της αποφυγής σοβαρών προβλημάτων στη λειτουργία άλλων Υπηρεσιών, παραβλέπεται εξόφθαλμα και παράτυπα, εξαιτίας της φράσης «υπό την προϋπόθεση ότι θα εκτελέσει εξωτερική ή μάχιμη υπηρεσία». 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ένωσή μας, με αίσθημα ευθύνης, ζητά τόσο από την Πολιτική όσο και από την Φυσική Ηγεσία να σταθεί αρωγός δίπλα από τους αστυνομικούς που αδικούνται από όλη την ρύθμιση, τροποποιώντας την ανωτέρω κ.υ.α ώστε να προβλεφθεί η χορήγηση των 16 ωρών νυχτερινής αποζημίωσης για όλους τους συναδέλφους μας που υπάγονται στην περίπτωση (α) της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ 394/2001.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών