Νομιμοποίηση της αγοράς και χρήσης ιδιωτικών ασυρμάτων για τους εν ενεργεία Αστυνομικούς|*

..”Για να καλυφθούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στην επικοινωνία, Αστυνομικοί έχουν καταφύγει στην αγορά ιδιωτικών ασυρμάτων ως λύση έσχατης ανάγκης.. να εξασφαλίσουν την δημόσια και προσωπική ασφάλειά τους και να διατηρήσουν το κύρος του Σώματος.. η τυπολατρία έχει οδηγήσει πολλούς ευσυνείδητους συναδέλφους μας στη θέση του κατηγορούμενου με ποινικές και πειθαρχικές προεκτάσεις.. Ο Νόμος απαιτεί για την χρήση ιδιωτικών ασυρμάτων και τη ρύθμιση συχνοτήτων από τον χρήστη, άδεια ραδιοερασιτέχνη. Όμως, η διάταξη αυτή είναι το ίδιο παράλογη με το να απαιτείται άδεια οπλοφορίας για τους Αστυνομικούς, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες”.

image

Αμακοινωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 54/2016

Προς: 1) Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ (μέσω ΠΟΑΣΥ)
2) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ (μέσω ΠΟΑΣΥ)

Κοιν.: ΠΟΑΣΥ

     Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Αρχηγέ,
Η οικονομική κρίση έχει φέρει νέα δυσάρεστα δεδομένα στην υλικοτεχνική υποδομή των Αστυνομικών Υπηρεσιών. Η ανανέωση των υλικών, αναλώσιμων, οχημάτων και εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται τα τελευταία χρόνια «με το σταγονόμετρο» δυσκολεύοντας το έργο του προσωπικού.
Για να καλυφθούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στην επικοινωνία, αρκετοί συνάδελφοι έχουν καταφύγει στην αγορά ιδιωτικών ασυρμάτων ως λύση έσχατης ανάγκης. Πολλοί από τους ασυρμάτους που χορηγεί η Υπηρεσία είναι κακοσυντηρημένοι, απενεργοποιούνται μετά από λίγο λόγω μπαταρίας, ή δεν επαρκούν για όλο το προσωπικό. Οι Αστυνομικοί που άτυπα κατέχουν ιδιωτικούς ασυρμάτους δεν έχουν ως σκοπό να κινηθούν παράτυπα, αλλά να εξασφαλίσουν την δημόσια και προσωπική ασφάλειά τους και να διατηρήσουν το κύρος του Σώματος. Για τους λόγους αυτούς, διαθέτουν ένα χρηματικό ποσό από τον ήδη περικομμένο μισθό τους, ενώ παράλληλα η Υπηρεσία άτυπα λαμβάνει γνώση για την κίνησή τους αυτή.
Δυστυχώς, η τυπολατρία έχει οδηγήσει πολλούς ευσυνείδητους συναδέλφους μας στη θέση του κατηγορούμενου με ποινικές και πειθαρχικές προεκτάσεις επειδή κατείχαν ιδιωτικό ασύρματο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Η εξάντληση της αυστηρότητας και της γραφειοκρατίας δεν συνάδει ούτε με τις υπηρεσιακές συνθήκες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Αστυνομικοί, ούτε με την οικονομική πραγματικότητα. Ο Νόμος απαιτεί για την χρήση ιδιωτικών ασυρμάτων και τη ρύθμιση συχνοτήτων από τον χρήστη, άδεια ραδιοερασιτέχνη. Όμως, η διάταξη αυτή είναι το ίδιο παράλογη με το να απαιτείται άδεια οπλοφορίας για τους Αστυνομικούς, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες.
Ο Αστυνομικός είναι ένα δημόσιος λειτουργός, με συγκεκριμένη αποστολή και επιβάλλεται η Πολιτεία να του χορηγεί όλα τα εχέγγυα για την εκπλήρωση του έργου του. Δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας, οι Αστυνομικοί που θέλουν να είναι αποτελεσματικοί και ασφαλείς, δεν πρέπει να τιμωρούνται αλλά να ενθαρρύνονται.
Φρονούμε ότι η παρέμβασή σας στο ανωτέρω ζήτημα θα είναι καθοριστική ώστε να προβλεφθεί μέσω Προεδρικού Διατάγματος η νομιμοποίηση της αγοράς και χρήσης ιδιωτικών ασυρμάτων για τους εν ενεργεία Αστυνομικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εξοικονομώντας πόρους για το Υπουργείο μας. Η άδεια κατοχής και χρήσης ιδιωτικού ασυρμάτου θα μπορούσε να λειτουργεί στο ίδιο νομικό πλαίσιο με την άδεια κατοχής ιδιωτικού οπλισμού για τους εν ενεργεία Αστυνομικούς.
Τέλος, είναι απαραίτητο να διακοπούν οι άδικες πειθαρχικές και ποινικές διώξεις που υφίστανται πολλοί συνάδελφοί μας, οι  οποίοι προσπαθούν με κάθε μέσο να προφυλάξουν την εικόνα της Ελληνικής Αστυνομίας και να εμπνεύσουν το αίσθημα ασφαλείας των συμπολιτών μας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο