Νέος νόμος περί όπλων

Το Σχέδιο Νόμου που πέρασε από τη Βουλή, με τροποποιήσεις στον 2168/93 (Νόμος Περί Όπλων)

Ψηφίστηκε(19/02) η τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α΄147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπαϊκής του Νόμου περί όπλων.

Μια ουσιαστική τροποποίηση αφορά τους Έλληνες Σκοπευτές οι οποίοι εφόσον υπογραφεί και σχετική ΚΥΑ των Υπουργών ΠΡΟ.ΠΟ και Αθλητισμού θα μπορούν μεταξύ άλλων που προβλέπονται, να κατέχουν και να αθλούνται με ημιαυτόματα ραβδωτά τυφέκια.

[pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/02/11212012.pdf” title=”Νόμος_ΠΕΡΙ_ΟΠΛΩΝ”]