Νέοι Διοικητές στις Υπηρεσίες μετά την προαγωγή του πρώτου στην επετηρίδα Υποστρατήγου

 

 

 

Ο μέχρι πρότινος κλαδάρχης Ασφαλείας του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ, μετακινείται στη θέση του διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας και στη θέση του μετακινείται ο έως σήμερα Διευθυντής Δημόσιας Ασφάλειας, Υποστράτηγος Μαρίνος Σταγάκης.

Ο Υποστράτηγος Γιώργος Μπάλλας μετακινείται στην Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων, μετά την προαγωγή του Αντιστρατηγου Νίκου Σπανουδάκη στην θέση του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδας.

Ο Α βοηθός ΓΑΔΑ Ταξίαρχος Δημήτρης Δάβαλος μετακινείται στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας ως Διοικητής και ο Ταξίαρχος, Βασίλης Ρόκος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του. Ενώ τη Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων αναλαμβάνει ο Ταξίαρχος Χαράλαμπος Καλόγηρος.