Νέα διάταξη: Πρόστιμα για μάρτυρες που δεν εμφανίζονται στην ανάκριση ή στα ακροατήρια

Αυξάνονται τα πρόστιμα για τους μάρτυρες που δεν παρουσιάζονται σε ποινικές διαδικασίες, με βάση διάταξη που ψηφίστηκε στη Βουλή

Την αύξηση του ποσού προστίμου των μαρτύρων, οι οποίοι παρότι έχουν κληθεί νόμιμα δεν παρουσιάζονται, ως οφείλουν, για να καταθέσουν είτε στην προδικασία είτε στην κύρια διαδικασία με αποτέλεσμα η αδικαιολόγητη απουσία τους να οδηγεί πολλές φορές ακόμα και σε αναβολή των υποθέσεων, ψήφισε (20/06) με διάταξη η Βουλή .

Η διάταξη ψηφίστηκε στο σχέδιο νόμου για την “ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις”.

Τα ποσά διαμορφώνονται από 100 έως 300 ευρώ για πολίτες που δεν εμφανίζονται στη ανάκριση ή την προκαταρκτική εξέταση για να εξεταστούν ως μάρτυρες και από 200 έως 500 ευρώ για όσους δεν καταθέτουν στο ακροατήριο παρότι κλητεύθηκαν νόμιμα ως μάρτυρες καθώς και τα τυχόν έξοδα του δικαστηρίου εφόσον αναβλήθηκε εξαιτίας τους η δίκη, θα πληρώνουν σύμφωνα με νέα διάταξη που τροποποιεί τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.