Μήνυση στην Εισαγγελία Αθηνών για τη βεβήλωση της εικόνας της Παναγίας και του Σταυρού σε συγκέντρωση “αλληλέγγυων”

Mηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Αθηνών για τη βεβήλωση της εικόνας της Παναγίας και του Σταυρού κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης “αλληλέγγυων” στο κέντρο της Αθήνα, υπέβαλλαν δύο δικηγόροι

Σύμφωνα πληροφορίες στο περιεχόμενο της μήνυσης αναφέρεται η κατάφωρη προσβολή του Κράτους δικαίου, μέσω της παραβίασης ενός θεμελιώδους ατομικού δικαιώματος, όπως της θρησκευτικής ελευθερίας, το οποίο καταπατήθηκε από τους βλάσφημους “αλληλέγγυους” κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης “αλληλέγγυων” στο κέντρο της Αθήνα (08/03).
«Η βεβήλωση της εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Σταυρού … είναι τιμωρητέα βάσει σειράς διατάξεων του Ποινικού Κώδικα λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η βεβήλωση αυτή έλαβε χώρα από ομάδα προσώπων αλλά και του ότι οι συμμετέχοντες στην πράξη αυτή, αυτουργοί, συναυτουργοί και ηθικοί αυτουργοί, είχαν πλήρη επίγνωση του αποτελέσματος της πράξης τους, δηλαδή την προσβολή του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας και την προσβολή της δημόσιας τάξης και επιθυμούσαν το αποτέλεσμα αυτό, ενήργησαν δηλαδή με δόλο, γεγονός που καταδεικνύεται πλήρως στο βίντεο που απεικονίζει το συμβάν», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Ενώ σε άλλο σημείο τονίζεται, «Η θεμελίωση των δογμάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως πυρήνας της δημόσιας τάξης έχει επίσης λάβει χώρα νομολογιακά, από τον Άρει Πάγο, σε Ολομέλεια. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 17/2008 ΟλΑΠ: Στους θεμελιώδεις αυτούς κανόνες και αρχές που κρατούν τη χώρα και απηχούν θρησκευτικές κι ηθικές αντιλήψεις, ανήκουν δε στον πυρήνα της διεθνούς δημοσίας τάξεως, περιλαμβάνονται και τα δόγματα, οι ιεροί αποστολικοί και συνοδικοί κανόνες και οι ιερές παραδόσεις της επικρατούσας στην Ελλάδα θρησκείας της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, των οποίων το άρθρο 3 του Συντάγματος επιτάσσει ρητά την απαρασάλευτη τήρηση, αναγορεύοντας τους σε επαυξημένης ισχύος ουσιαστικούς κανόνες δικαίου (Ολομέλεια Αρείου Πάγου 17/2008)».

Τη μήνυση υπέβαλλαν η δικηγόρος Κωνσταντίνα Κακογιάννη και η δικηγόρος Ελένη Καρνιάτη, οι οποίες και αιτούνται τη διερεύνηση των περιστατικών από τον Εισαγγελέα και την «πλήρη τιμώρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, όλων των συμμετεχόντων και διενεργούντων, είτε ευθέως είτε έμμεσα, την εν λόγω βεβήλωση ενώ υφίσταται και ο κίνδυνος η βεβήλωση αυτού του είδους να επεκταθεί και να παγιωθεί ως πρακτική εκδήλωσης κοινωνικής αντίδρασης».