Μεταθέσεις ΕΛΑΣ: Απορριπτική αποφαση στη αίτηση μετάθεσης

Με αφορμη τις Μεταθέσεις του ένστολου προσωπικού, που εκδόθηκαν  και ενόψει  της αλλαγής  του  Κωδικα  Μεταθέσεων έχουμε δημιουργηθεί πολλά ερωτηματικά  στους Αστυνομικους. Διευκρινιστικό  κείμενο του Ειδικού Γραμματέα Π.Ο.ΑΣ.Υ., επικεφαλής Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης.

image

Συνάδελφοι,
βάσει του π.δ. 100/03 (Κώδικας Μεταθέσεων Αστυνομικού προσωπικού) δεν μπορείτε να κάνετε προσφυγή εάν το αίτημά σας δεν ικανοποιηθεί.
Προσφυγή, κατά τον ειδικό για εμάς τους Αστυνομικούς Κανονισμό (π.δ. 100/03), μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι συνάδελφοι επιθυμούν ακύρωση ή τροποποίηση ή αναστολή της μετάθεσης που διέταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, σύμφωνα με το ανώτερο προεδρικό διάταγμα.
Όμως σύμφωνα με το Διοικητικό Δίκαιο (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας) και ειδικότερα βάσει του Κωδικα Διοικητικης Διαδικασίας, το άρθρο 24 του 2690/99, μπορείτε, εφόσον δεν ικανοποιήθηκε το εγγραφο αίτημά σας, να υποβάλετε εκ νέου μία έγραφη «αίτηση θεραπείας – ιεραρχική προσφυγή«, με την την οποία να ζητάτε την επανεξέταση του νόμιμου αιτήματός σας και βεβαια καλό θα ήταν αιτιολογημενα και τεκμηριωμένα να αναφέρετε και νέα στοιχεία τα οποία να βοηθούν περισσότερο τη Διοίκηση, ώστε να αποφασίσει να δεχτεί το αίτημά σας και να διατάξει τη μετάθεσή σας.
Τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 3 του π.δ. 100/03, είναι αυτά στα οποία πρέπει με συγκεκριμένα επιχειρηματα να αναφέρεστε πιο πολύ, προσκομίζοντας και άλλα έγγραφα στοιχεια εφόσον χρειάζεται.
Αυτό μπορεί να γίνει για όλες τις περιπτώσεις των αιτήσεων μεταθέσεων είτε για Τακτικές Μεταθέσεις με υπηρεσιακα και κοινωνικά κριτηρια και εντός και εκτός της αυτής περιοχής μεταθέσης (ΓΑΔΑ, ΓΑΔΘ και ΔΑ Νόμων χώρας) είτε πρόκειται για ΑυτοτελείςΚεντρικές Υπηρεσίες είτε για τις εξαιρέσεις ειτε για τις Εσωτερικές Μεταθέσεις κλπ.
Αυτό συμβαίνει γιατί οι μεταθέσεις και γενικότερα οι μετακινησεις (αποσπάσεις, προσωρινές μετακινήσεις, τοποθετήσεις κλπ) Αστυνομικών είναι διοικητικές πράξεις, και ως εκ τούτου το Διοικητικό Δίκαιο είναι σίγουρα ανώτερο από το π.δ. 100/03 και γι’ αυτό εξάλλου και οι μεταθέσεις ακυρώνονται με αποφασεις Διοικητικών Δικαστηρίων.
Επίσης, είναι απαράδεκτο και Αντισυνταγματικό, νομικά και ηθικά και υπηρεσιακά, το ίδιο σε σύνθεση Συμβούλιο Μεταθέσεων να διατάζει και να αποφασίζει και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό για διοικητικές πράξεις. Αυτό απαιτείται και πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί.
Γι’ αυτό πολλές μεταθέσεις ακυρώνονται (μετά από μεγάλο όμως χρονικό διάστημα, εκτός εάν υπάρχει προσωρινή διαταγή του αρμόδιου δικαστή) από τα Διοικητικά Δικαστήρια.

Για περισσότερες διευκρινίσεις και λεπτομέρειες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις συνδικαλιστικές Ενώσεις και το πρωτοβαθμιο ώστε να ενημερωθείτε για τα νόμιμα δικαιώματά σας.
________

image

*Παπαδάκης Θεόφιλος
Ειδικός Γραμματέας Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Επικεφαλής Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης – μέλος ΕΚΑ