Μεταναστευτικό: NavTex Ελλάδας- Απαγόρευση ναυσιπλοΐας μεταξύ Λέσβου, Χίου και Σάμου

Απαγόρευση ναυσιπλοΐας στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου, βρίσκεται σε ισχύ έως τις 12 Μαρτίου και καθ ολη τη διαρκεια της ημέρας

Οι ελληνικές Αρχές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ροές λαθρομεταναστών από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά, όπως τονίζεται σε σχετική Navtex 391/2020 που εξέδωσαν, απαγορεύεται η ναυσιπλοΐα από τις 2 Μαρτίου έως τις 12 Μαρτίου καθ όλη τη διάρκεια του 24αώρου.

Από την απαγόρευση εξαιρούνται τα πλοία της Frontex, τα πλοία της δύναμης NATO Aegean Activity και τα εμπορικά πλοία τα οποία είναι εφοδιασμένα με τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά αξιοπλοΐας τους.