Με ποσόστωση 2% για υποψήφιους της μουσουλμανικής μειονότητας στις Σχολές Πυροσβεστικής

Με Προεδρικο Διαταγμα το οποίο εκδοθηκε προβλεπεται ποσόστωση 2% εισαγωγής στις Σχολές της Πυροσβεστικής για υποψήφιους από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

image

Με το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ.442016/19-04-2016) καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Σχολές της Πυροσβεστικής για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά (2016-2017).
Η εισαγωγή μέσω πανελληνίων εξετάσεων για πρώτη φορά περιλλαμβανει στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.
Η ειδική ποσόστωση καθορίζεται στο 2% για τη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών και για τη Σχολή Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για όσους πληρούν τα κριτήρια και περάσουν από τις προκαταρκτικές εξετάσεις αθληματων.
Οι υποψήφιοι μέλη της μειονότητας συνυποβάλλουν με τα δικαιολογητικά και βεβαίωση του οικείου Δήμου σε Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρο ως αποδεικτικό 


*xronos.gr