“Μάχιμα- πλασματικά έτη. Προϋποθέσεις και διαφορές για την αναγνώρισή τους ως συντάξιμα”

Αρθρο* για τα “Μάχιμα- πλασματικά έτη”. Προϋποθέσεις για την αναγνώρισή τους ως συντάξιμα.

Προκειμένου να αποσαφηνιστούν πολλά ερωτήματα που κατά καιρούς τίθενται από τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για την αναγνώριση των ετών ως συντάξιμα , θα πρέπει να τονιστεί ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει σαφής διαφοροποίηση τόσο από τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους όσο και από τους υπηρετούντες στο Στρατό.

Ο ασφαλιστικός Νόμος 3863/2010 άλλαξε σε μεγάλο ποσοστό το ασφαλιστικό σύστημα των δημοσίων υπαλλήλων και όπως ήταν αναμενόμενο και αυτό των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και Στρατό .
Βασικότερη αλλαγή ήταν αυτή του χρόνου εργασίας για την κατοχύρωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τα 24,5 έτη στα 40 χρόνια ασφαλιστικών εισφορών ή μέχρι το 60ο έτος ηλικίας.
Προκειμένου να αμβλυνθούν οι διαφορές ανάμεσα στου νέους και παλαιούς ασφαλισμένους παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών (σπουδών και στρατού) αλλά και 5 μάχιμων ετών (συν 3 έτη για τους καταταγέντες 90-95)
Με την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου Ν. 4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου) από την 12/05/16 διαμορφώθηκε νέο καθεστώς αναφορικά με την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ως συντάξιμα για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας που λογίζεται στο διπλάσιο (μάχιμη πενταετία)
Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει σαφής απάντηση για το κόστος αναγνώρισης της μάχιμης (όχι πλασματικής ) πενταετίας όπως διαμορφώθηκε με το Ν.4387/16 .
Παρά το γεγονός ότι έχουμε υποβάλει ως Ομοσπονδία εδώ και μήνες σχετικά ερωτήματα προς τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για το πώς διαμορφώνεται το καθεστώς με την μάχιμη πενταετία, δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχουμε λάβει επίσημη απάντηση.
Χαρακτηριστικό στοιχείο της ελλιπούς ενημέρωσης αποτελεί το γεγονός ότι στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ οι οικονομικές υπηρεσίες προχώρησαν σε κρατήσεις για τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν μετά την 12/05/16 αν και η διαδικασία αυτή πάγωσε μετά το Σεπτέμβρη του 2016.
Είναι δεδομένο ότι όσα στελέχη έχουν υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας μέχρι και την ημερομηνία ψήφισης του Νόμου την 12/05/16 θα καταβάλουν για κάθε μήνα αναγνώρισης το ποσό που αναλογεί στην αποζημίωση εργασίας πέραν του πενθημέρου (40 ευρώ περίπου) συνολικά το ποσό των 2.400 ευρώ.
Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Αρχηγείου του ΛΣ-ΕΚ.ΑΚΤ δεν έχει απαντήσει στις αιτήσεις συναδέλφων που έχουν υποβληθεί από την ημερομηνία ψήφισης του Νόμου Κατρούγκαλου και έπειτα .
Ως Ομοσπονδία έχουμε τονίσει σε όλους τους φορείς ότι η μάχιμη πενταετία δεν αποτελεί πλασματικό χρόνο αλλά πραγματικό καθώς αντιστοιχεί στις ημέρες εργασίας κατά το πενθήμερο σε σύνολο ασφαλιστικών εισφορών 40 ετών για τους ασφαλισμένους που δεν αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι την 31/12/2014.
Κατά συνέπεια δεν αποδεχόμαστε ως λογική καμία διαφοροποίηση στο υφιστάμενο καθεστώς.
Στον αντίποδα επικρατούν τρεις απόψεις για το καθεστώς που θα υφίσταται από την ημέρα ψήφισης του Νόμου (Ν. 4387/16) και μετά καθώς μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί εγκύκλιος από το Γ.Λ.Κ για το αν αυξάνεται το κόστος αναγνώρισης και από πότε θα ισχύσει αυτό.
Α. Το κόστος αναγνώρισης έχει ήδη διαμορφωθεί από την 12/05/16 στο 6,67% επί των αποδοχών, δεδομένο που αυξάνει το κόστος στο τετραπλάσιο.
Β. Το κόστος αναγνώρισης έχει ήδη διαμορφωθεί από την 12/05/16 στο 6,67% και από την 1/1/2017 θα διαμορφωθεί στο 20%.
Γ. Η αύξηση στο 6,67 θα ισχύσει από 1/1/2017 οπότε σ’ αυτή την περίπτωση θα αναγνωριστούν με το παλαιό καθεστώς οι αιτήσεις μέχρι και την 31-12-16 για αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας με κόστος ανάλογο του πενθημέρου.
Σε κάθε περίπτωση τα στελέχη που έχουν υποβάλει αιτήσεις αναγνώρισης με κόστος 40 ευρώ θα ερωτηθούν αν συνεχίσουν να επιθυμούν την αναγνώριση σε περίπτωση που το ποσό αυξηθεί.
Για τα στελέχη που κατετάγησαν από το 1990 μέχρι και το 1995 τα 3 έτη που δίνονται ως επιπρόσθετο δικαίωμα στα 5 πλασματικά δύναται να αναγνωριστούν μόνο όταν αποστρατευτούν.
Στα ανωτέρω θα πρέπει να προστεθεί και το ότι οι Ομοσπονδίες είχαν λάβει τη διαβεβαίωση ότι το θέμα με την μάχιμη πενταετία θα αποσαφηνιστεί με το νέο Μισθολόγιο το οποίο και ψηφίστηκε το Ν. 4472/2017 χωρίς όμως αυτό να αποτυπωθεί με σαφήνεια στο σχετικό Νόμο.
Στρατιωτική Θητεία
Αυξήθηκε το κόστος αναγνώρισης από 1/1/2017 από το 6,67% στο 20% .
Έτη Σπουδών
Αυξήθηκε το κόστος αναγνώρισης από 1/1/2017 από το 6,67% στο 20% ..
Θα πρέπει να τονιστεί ότι δικαίωμα αναγνώρισης των ετών σπουδών έχουν όλα τα στελέχη ανεξαρτήτως αν το πτυχίο αποτέλεσε προσόν κατάταξης.
Τόσο για τη στρατιωτική θητεία όσο και για τα έτη σπουδών η 1/1/2017 αποτελεί την ημερομηνία εφαρμογής, λόγω του ΕΦΚΑ, καθώς σε κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων το 20% έχει ήδη εφαρμοστεί από την 12/05/2017.
Διπλά έτη για στελέχη που υπηρετούν σε Ειδικές Δυνάμεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Από τα όσα προκύπτουν δεν θα υπάρξουν αλλαγές για τα διπλά χρόνια όσων υπηρετούν στις Ειδικές Δυνάμεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και το κόστος θα παραμείνει στο 6,67%..
ΚΑΤΑΤΑΓΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1.1.2011
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρ. 2 του Ν. 3865/2010 για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που κατετάγησαν μετά την 1.1.2011, ισχύει:
Υπάγονται στις κοινές διατάξεις του Ι.Κ.Α. και συνεπώς τεκμαίρεται ότι θα δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν με την συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας αλλά και του 62ου έτους της ηλικίας.
Έχουν την δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας (θεμελιωτικού-πλασματικού) μόνο της στρατιωτικής θητείας και καμίας άλλης υπηρεσίας όπως τη μάχιμη 5ετια, διπλά έτη για στελέχη που υπηρετούν σε Ειδικές Δυνάμεις (ΚΕΑ, ΜΥΑ, πτητικά) καθότι παρόμοιο καθεστώς στο ΙΚΑ δεν υφίσταται.
Ως γενική παρατήρηση τονίζεται ότι η αναγνώριση των πλασματικών ετών βοηθάει σημαντικά στην συμπλήρωση της κύριας σύνταξης καθώς ακόμη και τα 40 χρόνια ασφαλιστικών εισφορών δεν επαρκούν να καλύψουν ούτε το 50% της πλήρους σύνταξης.

__________________

* Άρθρο του Κυράνη Κων/νου, (eplskentel.blogspot)