«Λευκή Βίβλος» στην Προστασία του Πολίτη- Αλλαγές στη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας

Πρόταση για το νέο συμβόλαιο ασφάλειας μεταξύ πολιτών και ΕΛ.ΑΣ, τη “Λευκή Βίβλο για την Προστασία του Πολίτη”, παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Το αργότερο σε δύο μήνες με σχέδιο νόμου θα εισαχθεί το νέο «συμβόλαιο» μεταξύ πολιτών και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως προκύπτουν από τη φιλοσοφία της “Λευκής Βίβλου”.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αποκτά δημόσιο και δεσμευτικό χαρακτήρα ένα κείμενο αναφοράς σαν τη Λευκή Βίβλο, που παρουσιάζει την πολιτική ασφάλειας και περιγράφει τις αρχές και τις λειτουργίες της Ελληνικής Αστυνομίας», σημείωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Τόπως τόνισε, «η Λευκή βίβλος είναι το πολιτικό πλαίσιο, το οποίο θα οδηγήσει στη συνολική μεταρρύθμιση της αστυνόμευσης» και πρόσθεσε πως το Υπουργείο σαν πρώτο βήμα προωθεί δύο θεμελιακές μεταρρυθμίσεις: το νέο οργανόγραμμα και τη νέα εκπαιδευτική πολιτική.

Αλλάζουν σταδιακά το Υπουργείο, η Αστυνομία, η δομή, η εκπαίδευση, το δόγμα, ο τρόπος του επιχειρείν, ο σχεδιασμός και τα μέσα της ΕΛ.ΑΣ

Όπως επεσήμανε ο αρμόδιος πολιτικός προϊστάμενος της ΕΛ.ΑΣ, είναι περισσότερο από απαραίτητο σε αυτή την εποχή εκπλήξεων, κινδύνων, επιτευγμάτων και κοινωνικής επιτάχυνσης, να αναθεωρήσουμε απόψεις και να μετακινηθούμε από στερεότυπα για την ασφάλεια και την αστυνόμευση.

Γι’ αυτό «σταδιακά, σε βάθος χρόνου, θα αλλάξουν τα πάντα, το Υπουργείο, η Αστυνομία, η δομή, η εκπαίδευση, το δόγμα, ο τρόπος του επιχειρείν, ο σχεδιασμός και τα μέσα, ώστε να προσαρμοστούν στις κατευθύνσεις που ορίζει η Λευκή Βίβλος» (εδώ).

Προωθούνται δύο θεμελιακές μεταρρυθμίσεις, νέο οργανόγραμμα, εκ βάθρων αλλαγή στην αστυνομική εκπαίδευση

Η Αστυνομία του 21ου αιώνα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • «Πράσινη», με ενίσχυση των δράσεων ανακύκλωσης
  • «Έξυπνη» με χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομικών συστημάτων
  • «Ψηφιακή» με περιορισμό των εγγράφων και αξιοποίηση συστημάτων επικοινωνίας και πληροφόρησης
  • «Εξωστρεφής» με επικοινωνία και ενημέρωση του πολίτη και αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  • «Αλληλέγγυα και εθελοντική» με συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντισμού.
  • «Αποτελεσματική», με ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και αξιοποίησης εθελοντικών μονάδων αστυνόμευσης και άμεσης αντιμετώπισης του εγκλήματος και της βίας.
  • «Του ανθρώπινου δυναμικού» με αξιοποίηση και διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης.

Στη διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριος Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνος Τσουβάλας και ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης.

Ολόκληρο το συμβόλαιο ασφάλειας μεταξύ πολιτών και ΕΛ.ΑΣ, η “Λευκή Βίβλο για την Προστασία του Πολίτη” (εδώ)