ΚΥΑ: Παραταση προθεσμίας για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων

Παράταση εως τις 8 Φεβρουαριου 2015 για την προθεσμία αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων αποφασίστηκε ύστερα από συνάντηση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμούμε νεοεκλεγέντες Δημάρχους.
Οι νεοεκλεγένετες αιρετοί εξέφρασαν στον Γιάννη Ανδριανό, τη διαπίστωση, ότι σε κάποιες περιπτώσεις, υπήρξε κωλυσιεργία στις απαιτούμενες διαδικασίες για την αδειοδότηση, χωρίς να ευθύνονται οι νέες δημοτικές αρχές- εξελεγησαν τον Απρίλιο ανέλαβαν καθήκοντα το Σεπτέμβριο-.

Με τη σχετική ΚΥΑ ορίζονται οι διοικήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων για τις οποίες εκκρεμεί η αδειοδότηση ή οι φορείς στους οποίους ανήκουν, να αποστείλουν μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η παράταση δεν αφορά περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης από την αρμόδια υπηρεσία ή η εγκατάσταση έχει κριθεί ακατάλληλη για λόγους στατικής ανεπάρκειας.
Επισημαίνεται ότι η νέα προθεσμία συμπίπτει με την προθεσμία που ορίζεται στον νόμο 4178/2013 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση για την έκδοση άδειας λειτουργίας στις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Η ΚΥΑ υπεγράφη από τον Υπουργό Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλο, τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Βασίλη Κικίλια, τον Υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη και τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού  Γιάννη Ανδριανό.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport