ΚΥΑ και ΦΕΚ για τα νέα ΔΑΤ

Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε σε ΦΕΚ για την Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, σε αντικατάσταση των δελτίων ταυτότητας, σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας.

[pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2018/05/ΚΥΑ_ΦΕΚ-ΔΑΤ18.pdf” title=”ΚΥΑ_ΦΕΚ ΔΑΤ18″]

Υπενθυμίζεται ότι «η διάρκεια ισχύος των δελτίων ταυτότητας, από την ημερομηνία έκδοσής τους, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη, για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο (12) έτος της ηλικίας τους.»
Ενώ, για την έκδοση νέου ΔΑΤ συμπληρωματικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται και ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους #€10,00.