ΚΥΑ για την προστασία μαρτύρων

ΚΥΑ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και καθορίζει το φορέα και τη διαδικασία υλοποίησης μέτρων για την προστασία μαρτύρων.

Με την Κ.Υ.Α.42926 οικ./2018 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2194/Β/12-6-2018 καθορίστηκε ο φορέας και η διαδικασία υλοποίησης μέτρων για την προστασία μαρτύρων.

Μέτρα προστασίας των προσώπων που τίθενται υπο το καθεστώς του προγράμματος προστασίας μαρτύρων, είναι η φύλαξη με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της αστυνομίας, η κατάθεση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων ηχητικής και οπτικής ή μόνο ηχητικής μετάδοσής της η μη αναγραφή στην έκθεση εξέτασης του ονόματος, του τόπου γέννησης, κατοικίας και εργασίας, του επαγγέλματος και της ηλικίας, που διατάσσονται με αιτιολογημένη διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών, η μεταβολή των στοιχείων ταυτότητας ,η μετεγκατάσταση σε άλλες χώρες,καθώς και η μετάθεση ή μετάταξη ή απόσπαση για αόριστο χρονικό διάστημα, με δυνατότητα ανάκλησής της, των δημοσίων υπαλλήλων, που αποφασίζονται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις από τους αρμόδιους Υπουργούς ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών.Η υπουργική απόφαση προβλέπει τους τρόπους διασφάλισης της μυστικότητας της πράξης.

Η διαδικασία υλοποίησης μέτρων για την προστασία μαρτύρων

Αρμόδιος φορέας για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση μέτρων προστασίας είναι η Ελληνική Αστυνομία, δια της αρμόδιας Υπηρεσίας Προστασίας Μαρτύρων (ΥΠΜ) με τη συμμετοχή και συνδρομή υπηρεσιακών παραγόντων άλλων υπουργείων με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση μέτρων προστασίας.
Η υπαγωγή προσώπου σε πρόγραμμα προστασίας πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου της συνδρομής των νόμιμων και ουσιαστικών προϋποθέσεων και αιτιολογημένου αιτήματος της ΥΠΜ προς τον αρμόδιο εισαγγελέα.
Καθορισμός φορέα και διαδικασία υλοποίησης μέτρων προστασίας κατά την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2928/2001
_____________

* e-nomothesia.gr