Κρυονέρι Αττικής: Πτήση drone για επιτήρηση και καταγραφή της καμένης έκτασης

Σε πτήση επιτήρησης, τo Μη Στελεχωμένο Αεροσκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος τύπου EOS mini UAV SYSTEM στην ευρύτερη περιοχή του Κρυονερίου Αττικής.

Η εικόνα από την κάμερα του αεροσκάφους μεταδίδεται (07/07) σε πραγματικό χρόνο στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος καθ όλη τη διάρκεια της πτήσης του. Οι πτήσεις μη στελεχωμένων αεροσκαφών του Π.Σ. εντάσσονται από φέτος στα επιχειρησιακά σχέδια του Πυροσβεστικού Σώματος, στην αντιπυρική περίοδο, ως εργαλείο έγκαιρου εντοπισμού δασικών πυρκαγιών. Οι περιοχές επιτήρησης και το πρόγραμμα των αποστολών, προσδιορίζονται με βάση το βαθμό επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ συμπληρωματικά λαμβάνεται υπόψη και το ιστορικό των περιοχών που στο παρελθόν έχουν εκδηλωθεί συχνές πυρκαγιές. Επίσης θα παρέχουν σημαντική βοήθεια στον ακριβή προσδιορισμό και στην καταγραφή των καμένων εκτάσεων.

Σημειώνεται, ότι οι πτήσεις επιτήρησης με Συστήματα Μη Στελεχωμένων αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος θα προγραμματίζονται ανάλογα με τον διαβαθμισμένο δείκτη επικινδυνότητας που εκδίδεται καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου σε όλες τις ευαίσθητες περιοχές, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του χρόνου κινητοποίησης του αντιπυρικού επιχειρησιακού σχεδιασμού.