Κρίσεις ΕΛΑΣ: Απόστρατοι τρεις Αντιστράτηγοι από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων

Αποστρατεύτηκαν τρεις Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων.

image

Σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, κρίθηκαν οι τρεις Αντιστράτηγοι της ΕΛΑΣ,
• Μανώλης Κ α τ ρ ι α δ ά κ η ς, Προϊσταμένος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
• Δημήτρης Σ ο φ ι ό ς Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος και
• Κώστας Μ ι χ α ι ρ ι ν α ς, Γενικος Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος.
Στους τρεις Αντιστατήγους (εα) απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν ως εν ενεργεία.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport