Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ στο βαθμό του Υποστρατήγου- Εκτός ενέργειας ο μέχρι πρότινος Αττικάρχης

Συνεχίζεται η διαδικασία των Κρίσεων Ανώτερων και Ανώτατων Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ

Στο βαθμό του Αντιστρατήγου προάγεται ο Παναγιώτης Ντζιοβάρας, προς κάληψη της κενής οργανικής θέσης, ο οποίος πιθανολογείται ότι αναλαμβάνει καθήκοντα του επιθεωρητή Βόρειας Ελλάδας.

Ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, κρίθηκαν οι Υποστράτηγοι της ΕΛ.ΑΣ

Νίκος Μενεξίδης
Δημήτρης Κρίκας
Στέλιος Βολυράκης
Παναγιώτης Κορδολαίμης
Γιώργος Ψωμάς

Ενώ έκρινε διατηρητέους τους Υποστρατήγους

Γεώργιο Γιάννινα, ο οποίος φέρεται επικρατέστερος για τη θέση του Αττικαρχη

Γεώργιο Καστάνη

Αβραάμ Αϊβαζίδη

Παρασκευά Σανιδά

Αντώνιο Ρουτζάκη

Λάζαρο Μαυρόπουλο

Γεώργιο Κανέλλο

Πέτρο Τζεφέρη, ο οποίος φέρεται να παραμένει στη θέση του Διοικητή Ασφάλειας

Γεώργιο Δούβαλη

Ηλία Κοσσυβάκη

Ιωσήφ Κανακουσάκη

Ελευθέριο Γκαρίλα

Σπυρίδωνα Σκλάβο, ο οποίος παραμένει στη Διοίκηση της ειδικής ομάδας για τις Φυλακές

Νικόλαο Σπανουδάκη

Ηλία Μαλεβίτη (Υγειονομικό)

Πηνελόπη Μηνιάτη (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων)

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας.