ΚΟΜΟΤΙΝΗ: Εκτίουν την ποινή τους με κοινωφελή εργασία

Καταδικασμένοι για οικονομικά αδικήματα και ποινικά και καταδίκες πλημμεληματικού χαρακτήρα, εκτίουν τις ποινές τους με παροχή κοινωφελούς εργασίας. Επτά καταδικασμένοι μετέτρεψαν τις ποινές τους και εργάζονται στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κομοτηνής.

Εκτίουν την ποινή τους με κοινωφελή εργασία στην υπηρεσία Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Κομοτηνής, χωρίς παράλληλα να στερούνται της ελευθερίας τους. Εφτά καταδικασμένοι για οικονομικά αδικήματα οικονομικού, έκαναν χρήση του άρθρου 78 του Ποινικού Κώδικα, που προβλέπει για καταδίκες συνολικής ποινής κάθειρξης μέχρι πέντε ετών, τη μετατροπή της ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας. Είναι στην κρίση του Δικαστηρίου η συνολικά εκτισημη ποινή ή εν μέρει, να μετατραπεί σε παροχή κοινωφελούς εργασίας- εκτός εάν, η βαρύτητα της πράξης, οι συνθήκες τέλεσής της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του καταδικου, καθιστούν αναγκαία την καθολοκληρια στέρηση της ελευθερίας με έκτιση της ποινής στις φυλακές, προκειμένου να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση νέων αξιοποίνων πράξεων.

ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οπως επισημαίνουν Νομικοι κύκλοι, με τη χρήση του άρθρου του ΠΚ, “σε ατομικό επίπεδο, αποτρέπεται ο εγκλεισμός στις φυλακές όσων καταδικάζονται για ήσσονος σημασίας αδικήματα, ώστε να μη βιώνουν τις συνθήκες κράτησης που μάλλον αρνητικές συνέπειες επιφέρουν παρά τον επιδιωκόμενο σωφρονισμό”.
Οπως διαπιστώνεται σε ολη την επικράτεια, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής αδυναμίας  εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων, όλο και περισσότεροι αδυνατούν να καταβάλλουν τις χρηματικές ποινές τους και βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φυλάκισης, με “την κοινωφελή εργασία να αποτελεί μία διαδικασία σωφρονισμού που προωθεί την προσφορά θετικών υπηρεσιών στην κοινωνία από τον παραβάτη ως αντιστάθμισμα στην άνομη συμπεριφορά του, ενώ ως εναλλακτική ποινή συμβάλλει στη μείωση του πληθυσμού των φυλακών και στην άσκηση μιας σύγχρονης και περισσότερο ανθρώπινης σωφρονιστικής πολιτικής”.
Η κοινωφελής εργασία δεν καλύπτει θέσεις αμειβόμενης εργασίας, ενω συμβάλει ως υποβοηθητικό προσωπικό σε δημόσιες υπηρεσίες.

ΑΜΙΣΘΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κομοτηνής, 7πολίτες εκτίουν τις ποινές που τους έχουν επιβληθεί. Πρόκειται για καταδίκες πλημμεληματικού χαρακτήρα, τις οποίες αδυνατούν να εξαγοράσουν και προκειμένου να αποφύγουν τη φυλακή κάνουν χρήση του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας.
Η πρόσφατη τροποποίηση της διάταξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποια ψηφιστηκρ σπο τη Βουλή, για «τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση στην απονομή της Ποινικής Δικαιοσύνης» επέκτεινε το θεσμό της κοινωφελούς εργασίας ως εναλλακτικής ποινής.  Με βασικό άξονα ότι “η φυλάκιση είναι ποινή αρμόζουσα μόνο για σοβαρά εγκλήματα”, επιχειρείται η καθιέρωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας, όπως εφαρμόζεται στη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελβετία, όπου αποτελεί βασική ποινή.  Στην Ελλάδα ωστόσο, αν και προβλέπεται από τις διατάξεις του ΠΚ, δεν έτυχε ευρείας εφαρμογής. 

ΟΙ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στις περιπτώσεις των 7καταδικασμένων κατοίκων της Κομοτηνής, που έκαναν χρήση του δικαιώματος τους, το δικαστήριο έχει ορίσει και τον αριθμό των ωρών κοινωφελούς εργασίας.
Οπως αναφερεται συη σχετικη διάταξη, οι ωρες κυμαίνονται από 100 έως 240 ώρες για ποινή ως ένα έτος, 241 έως 480 ώρες για ποινή ένα έως δύο έτη, 481 έως 720 ώρες για ποινή από δύο έως τρία έτη, 721 έως 960 ώρες για ποινή από τρία έως τέσσερα έτη και 961 έως 1.200 ώρες για ποινή από τέσσερα έως πέντε έτη, ενώ προσδιορίζει και προθεσμία όχι μεγαλύτερη από πέντε έτη για την εκτέλεσή τους.
Η κοινωφελής εργασία παρέχεται χωρίς αμοιβή σε υπηρεσίες του κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα ή σε μη κερδοσκοπικά κοινωφελή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή και άλλα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τυχόν συναρμόδιων Υπουργών.
Ενω η διάταξη προβλέπει τον ορισμό παροχής υπηρεσιών και προς τον παθόντα, με τη συναίνεσή του. Την τέλεση της κοινωφελούς εργασίας επιβλέπει ο επιμελητής κοινωνικής αρωγής, εκτός αν  από το δικαστήριο προσδιορισθεί εναλλακτική μορφή επιτήρησης.

  Πηγή

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport