ΚΥΑ για την εισαγωγή Δοκίμων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εισαγωγή Δοκίμων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Πυροσβέστες

Εκδόθηκε η κοινή Υπουργική Απόφαση, «Βασική στρατιωτική εκπαίδευση και εκπαίδευση στη μηχανοδήγηση των εισερχόμενων με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο Δοκίμων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας»