Καθυστέρηση για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία σε ανάληψη υπηρεσίας στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Παρά τις προετοιμασίες και την πρόθεση η Πανεπιστημιακή Αστυνομία σε πιλοτική εφαρμογή να έχει παρουσία στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πριν το Πάσχα,  γραφειοκρατικά ζητήματα, μεταφέρουν την “επίσημη πρώτη” της, για αργότερα

Με την προκήρυξη για την πρόσληψη των 1.030 Ειδικών Φρουρών οι οποίοι θα στελεχώσουν την «Πανεπιστημιακή Αστυνομία», αρμοδιότητας του Υπουργείου ΠροΠο, να εξελίσσεται στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, πηγές ενημέρωσης του NantiaReport.gr επισημαίνουν θέματα γραφειοκρατίας, που έχουν προκαλέσει απρόσμενη καθυστέρηση. Πρόκειται για τα Σχέδια Ασφάλειας και ζητήματα διοικητικής αρμοδιότητας για τη  νέα υπηρεσία, όπως επισημαίνεται στο NantiaReport.gr αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας απαραίτητα για τον προσδιορισμό στο ΠΔ παρουσίας των στελεχών της ΟΠΠΙ, στους διαδρόμους των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Αυτή η “εμπλοκή”, έχει ως συνέπεια σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης του NantiaReport.gr αν και είχε εκφραστεί η πρόθεση από τους επιτελείς, έστω και για πιλοτική εφαρμογή της ΟΠΠΙ με διάθεση προσωπικού από Υπηρεσίες στα Ιδρύματα της επικράτειας πριν το Πάσχα, οι πρώτες περιπολίες στους χώρους των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, να έρχονται-  κατ’ εκτίμηση- με το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η Κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητα την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας στους φοιτητές και τους διδάσκοντες, με την παρουσία των στελεχών της ΟΠΠΙ στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα να συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία των χώρων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια .