Κατανομή της συνολικής υπηρετούσας δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος

Κατανομή της συνολικής υπηρετούσας δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στις Υπηρεσίες του.

Screenshot_1Screenshot_2

Screenshot_4

Screenshot_6

Screenshot_7
_____________
* ppy-2012-ellados.blogspot.gr/