“Καναδάς, Αστυνομικοί κάνουν διαλογισμό πριν αναλάβουν υπηρεσία. Στην Ελλάδα παραμένει ταμπού ακόμη και η συνεργασία με τους ψυχολόγους”

Η φωτογραφική απεικόνιση στιγμιοτύπου με Αστυνομικούς του Καναδά να κάνουν διαλογισμό πριν την ανάληψη Υπηρεσίας αποτέλεσε έναυσμα για εποικοδομητική συζήτηση* .

“Αυτά γίνονται στον Καναδά που πρωτοπορεί πάντοτε σε θέματα Αστυνομίας: Αστυνομικοί κάνουν διαλογισμό προτού αναλάβουν υπηρεσία. Στη δε Ελλάδα παραμένει ταμπού ακόμη και η συνεργασία με τους ψυχολόγους”, επισημαίνει η Ντόρα Γιαννάκη, Πολιτικός επιστήμονας – Εμπειρογνώμονας Πολιτικών Ασφάλειας και Δικαιοσύνης.

“Εφαρμογή τεχνικών, πριν την υπηρεσία αλλά και κατα την διάρκεια αυτής – σχετικό άρθρο μας στο FBI- (weblink άρθρου) το σημαντικό ειναι η ολική αλλαγή νοοτροπίας στο πως διδάσκεται και εφαρμόζεται η ψυχολογία στην αστυμονομικη πρακτική και καθημερινότητα των Αστυνομικών”, τονίζει εμφατικά ο PhD  Κωνσταντίνος Παπάζογλου.