Ιστορικό Αρχείο- Όταν εργάτες, μέλη της ΕΔΑ τρομοκρατούσαν εργάτες και διένειμαν προκηρύξεις 

Το συλλεκτικό υπηρεσιακό έγγραφο σήμερα διατίθεται σε ιδιωτική συλλογή, είχε εκδοθεί το 1967 ως “Απόρρητος Κατεπείγον” και περιείχε “πληροφορίες περί δραστηριότητος κομμουνιστών”

Άκρως Απόρρητο έγγραφο που εκδόθηκε την 12-06-1967 από το τότε ‘’Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως’’ σε συνεργασία με το ‘’Γενικό Επιτελείο Στρατού’’, δωρεά του Ιωάννη Ριζόπουλου, στη συλλογή του Ιστορικού Συλλέκτη Βέροιας.

Στο εν λόγω έγγραφο αναγράφονται ονομαστικά εργάτες φορτοεκφορτωτές που εργάζονται στην Λαχαναγορά του ‘’Ρέντη’’, και οι οποίοι ανήκουν στην ΕΔΑ (κομμουνιστές) και τρομοκρατούν τους υπόλοιπους εργάτες. Όπως παρατίθεται στο έγγραφο, οι αρμόδιες υπηρεσίες γνώριζαν τις κινήσεις των εργατών και αναφέρουν την λεπτομερή περιγραφή του δρομολογίου που ακολουθούσαν οι εν λόγω εργάτες προκειμένου να μοιράσουν προκηρύξεις, καθώς αποτυπώνεται και το περιεχόμενό τους και η πηγή ενημέρωσης προς την Υπηρεσία.
Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα ονόματα έχουν “καλυφθεί”.