Ηλεκτρονική εφαρμογή της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας, για τη διεκπεραίωση θαλάσσιων δραστηριοτήτων, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία στα Λιμεναρχεία!

Τέθηκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική εφαρμογή της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας, προκειμένου ο πολίτης να εξυπηρετείτε εξ’ αποστάσεως!

Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα (09/11 2020), η ηλεκτρονική εφαρμογή της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (εδώ), για τη διεκπεραίωση θαλάσσιων δραστηριοτήτων, προκειμένου ο πολίτης να μην έχει αυτοπρόσωπη παρουσία στα Λιμεναρχεία!
Οι κατηγορίες για τις οποίες δύνανται να καταχωρούνται αιτήσεις από τους πολίτες και να διεκπεραιώνονται από τις Λιμενικές Αρχές, είναι οι ακόλουθες:

Άδεια ναυαγοσώστη
Δραστηριοποίηση δύτη
Δραστηριοποίηση θαλάσσιου ταξί
Δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη
Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής
Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών
Ίδρυση και λειτουργία καταδυτικού συνεργείου
Καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής
Σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφών
Σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

Σταδιακά θα προστίθενται επιπλέον κατηγορίες/ αιτήσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα καταχωρείται η αίτηση από τον πολίτη μαζί με τ’ απαραίτητα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα έχει δυνατότητα να ακολουθεί την πορεία τής εξέλιξης του αιτήματος,  μέχρι την έκδοση της άδειας.

Η  εφαρμογή θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχεται στους πολίτες, θα επιτευχθεί η αμεσότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση τους, με πλήρη διαφάνεια και αξιοπιστία ενώ παράλληλα θα αποφορτιστούν οι Λιμενικές Αρχές.