Ίδρυση Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, σε αποτροπή εγκληματικών συμπεριφορών εντός των ΑΕΙ

Στην ίδρυση ανεξάρτητου Σώματος της ΕΛ.ΑΣ. προσανατολίζεται η Κυβέρνηση για την περιφρούρηση και αποτροπή εγκληματικών συμπεριφορών στα Πανεπιστήμια

Σχέδιο υπό διαμόρφωση, με στόχο την εδραίωση της ασφάλεια σε χώρους της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επεξεργάζεται η Κυβέρνηση, με την ίδρυση Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Πρόκειται για άοπλο Σώμα που θα ανήκει υπηρεσιακά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενώ ιεραρχικά θα υπάγεται στις Διοικήσεις των Ιδρυμάτων και θα εδρεύει εντός των Σχολών. Το προσωπικό θα έχει ως αντικείμενο την αποτροπή εγκληματικών συμπεριφορών εντός των ΑΕΙ, θα έχει προανακριτικά καθήκοντα και θα μπορούν να παρεμβαίνουν αυτεπάγγελτα όταν διαπιστώνουν έκνομες ενέργειες, καθώς και όταν απαιτείται, θα αιτούνται συνδρομή και της Αστυνομίας.

Οι προσλήψεις θα δρομολογηθούν με προκήρυξη

Στο ίδιο πλαίσιο έχει εκφραστεί πρόβλεψη για αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας στα Πανεπιστήμια με έλεγχο εισόδου και πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, με χρήση τεχνικών μέσων, και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος ασφαλείας για τους εσωτερικούς χώρους. Αντίστοιχες Υπηρεσίες και μέρα λειτουργούν και εφαρμόζονται σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής.