Ιδρύονται Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων σε Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Ιωάννινα και Λάρισα

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, ιδρύονται Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων σε πέντε Διευθύνσεις Αστυνομίας μεγάλων πόλεων της επικράτειας

Στις έδρες των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας, Πάτρας, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Λάρισας, ιδρύονται Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων, τα οποία θα στελεχωθούν με εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και θα υποστηρίζονται στο έργο τους από ψυχολόγους. Βασικός στόχος και άμεση επιδίωξη των νέων Γραφείων αποτελεί η αντιμετώπιση φαινομένων κακοποίησης, θυματοποίησης και παραβατικότητας ανηλίκων, αναδεικνύοντας το ανθρωποκεντρικό πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ίδρυση των Γραφείων Προστασίας Ανηλίκων πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη.

Η προστασία των ανηλίκων αποτελεί προτεραιότητα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει αναδειχθεί στο πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής (2020-2024) και στο Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Σώματος (2021-2025), αλλά και ως επιταγή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύμβαση Lanzarote) για την προστασία του παιδιού από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση.