Η προκήρυξη των Ειδικών Φρουρών για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία στο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”

Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του διαγωνισμού για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)

Τις προϋποθέσεις για την επιλογή, τα προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν το διαγωνισμό, για την πρόσληψη των  400 σε καθήκοντα Ειδικών Φρουρών με δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον 600 από λίστα επιλαχόντων, σε κάλυψη έκτακτης ανάγκης, εντός ενιαμήνου από την αρχική ένταξη των πρώτων επιτυχόντων αναφέρονται στην Προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν σχετικά την Προκήρυξη όπως έχει δημοσιευτεί στο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” ή στον σύνδεσμο (εδώ)