“Η κατάθεση απόψεων δεν χαρακτηρίζεται πόρισμα ή καταλογισμός υπαιτιότητας, διότι ουδείς γνωρίζει τα πραγματικά περιστατικά”

Προσωπική εκτίμηση, με τις πληροφορίες όπως έχουν δημοσιοποιηθεί, παραθέτει για το ναυτικό ατύχημα στην είσοδο του Λιμένα Πειραιώς, ο τέως Λιμενάρχη Πειραιά, Υποναυάρχος Λ.Σ. ε.α. Ανδρέας Θεοφίλου

… ” Οι κλίσεις επικοινωνίας μέσω VHF δεν συνιστούν χειρισμό αποφυγής σύγκρουσης, είναι μέσο πρόληψης προς ενημέρωση, που ποτέ δεν εξασφαλίζει τις προθέσεις του άλλου. Όταν προβλέπεται σύγκρουση λόγω διασταύρωσης πορειών εκτελούνται έγκαιρα και άμεσα χειρισμοί αποφυγής σύγκρουσης ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη προτεραιότητα που έχει κάποιος λόγω της θέσης που βρίσκεται σε σχέση με τον άλλον. Προβλέπεται δε, ο χειρισμός “emergency” ή “τελευταίας στιγμής”- όπως λέγεται- που στρέφει έγκαιρα και άμεσα με όλη την γωνία του πηδάλιου αντιδιαμετρικά από την πορεία σύγκρουσης, ομοπλέοντα ή καταφθάνον καταυθανόμενο στρέφουν αντίθετα από την πορεία σύγκρουσης. Στην προκειμένη περίπτωση ο πιο ευέλικτος σε χειρισμούς που βρισκόταν δεξιά από αυτόν με περιορισμένη ικανότητα χειρισμών έπρεπε να στρέψει δεξιά με πλήρη γωνία πηδάλιου έτσι ώστε να περάσει από την πρύμη του άλλου.

Τέλος ποτέ ΔΕΝ διέρχεται οποιουδήποτε είδους και μεγέθους σκάφος μπροστά από την πλώρη του άλλου σύμφωνα με τις Αρχές της ναυτικής τέχνης και τις επιταγές του ΔΚΑΣ. Όλα αυτά αν και εφόσον ανταποκρίνονται στο πληροφοριακό υλικό των ΜΜΕ έτσι όπως αποδόθηκε το ατύχημα (27/10) πλησίον της περιοχής διαχωρισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας.
Σε καμία περίπτωση η κατάθεση απόψεων δεν χαρακτηρίζεται ως απόφαση πόρισμα ή καταλογισμό υπαιτιότητας δεδομένου ότι το μόνο εξουσιοδοτημένο θεσμικά όργανο για την έκδοση οποίας απόφασης είναι η αρμόδια Δικαστική Αρχή, καθώς επίσης διότι ουδείς γνωρίζει τα πραγματικά περιστατικά και συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν”, επισημαίνει ο Υποναυάρχος Λ.Σ. ε.α. Ανδρέας Θεοφίλου, και μέλος ΔΣ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ).