Εξυγχρονισμός και περιορισμένες μεταγωγές για την ΕΛΑΣ

Η χρονοβόρα διαδικασία της ταυτοπροσωπίας και αναγνώρισης υπόπτου, και κατηγορουμένων, αναμένεται να μειωθεί ακόμα και στον μισό χρόνο, με την ολοκλήρωση εξαγοράς ηλεκτρονικού προγράμματος από την ΕΛΑΣ.

Η ψηφιοποίηση των βάσεων δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ και της Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών καθώς επίσης η αγορά του νέου ΑΣΑΔΑ (αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων) αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2015, και να βελτιώσει την εικόνα της Αστυνομίας, και τη σχέση της με τον πολίτη.
Η δαπάνη ύψους 7000000€, χρηματοδοτείται από την Κοινωνία της Πληροφορικής, με τον διαγωνισμό για την προμήθεια του συστήματος να είναι σε εξέλιξη.
Στην πλήρη ανάπτυξη του προγράμαμτος, περισσότερα από 250 Police Scans και Live Skans θα εφοδιάσουν όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις καθώς και τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της χώρας, ώστε όταν θα πραγματοποιείται προσαγωγή, το άτομο θα δακτυλοσκοπείται με σκανάρισμα και για περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται από την ηλεκτρονική βάση ότι διώκεται με καταδιωκτικό έγγραφο, αυτόματα θα εκτυπώνεται, επιτόπου θα γίνεται φωτογράφηση και ο ύποπτος, με το διαβιβαστικό δελτίο και το δελτίο διαπραξης αδικήματος, θα οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.Αυτή η διαδικασία, θα επισπεύσει τη χρονοβόρα σήεμρα διαδικασία μεταγωγής του κατηγορούμενου- υπόπτου στη ΔΕΕ για τα διαδικαστικά.