ΕΒΡΟΣ: Προειδοποίηση για αύξηση στάθμης στον Έβρο ποταμό.

Ανακοινωση της Περιφέρειας Έβρου λόγω  των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στο κεντρικό , ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα της Βουλγαρίας, προς ενημέρωση των κατοίκων στην αποφυγή τυχόν ατυχημάτων.

Όπως αναφέρει η ανακοινωση της Περιφέρειας Έβρου, παρατηρείται  σημαντική αύξηση των νερών του ποταμού Έβρου  με παροχές που ξεπερνούν τα 1000m3/sec.
Συμφωνα με την ενημρρωδη προς τους Δημαρψους της περιοχής, οφείλουν να ενημερώσουν  άμεσα τους κατοίκους των περιοχών τους     (Γεωργούς – Κτηνοτρόφους – Αλιείς – Κυνηγούς της περιοχής)
·   Να μη πλησιάζουν  τον ποταμό Έβρο και τα αναχώματα αυτού (επικίνδυνες  περιοχές).
·   Να απομακρύνουν έγκαιρα μηχανήματα και εργαλεία τους από τις επικίνδυνες  περιοχές
·    Nα ενημερώσουν τους ΤΟΕΒ  στην ζώνη ευθύνης  τους για τη λήψη    προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους(Αρδευτικά    Αντλιοστάσια – Αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λ.π.). Ν.3852/10 άρθρο: 94
·    Οι Δήμοι  να συνεργάζονται με την Δνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε  ΕΒΡΟΥ, εάν απαιτηθεί, για άμεση επέμβαση – παρέμβαση με μέσα και προσωπικό
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, προς τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής Ορεστιάδας, οφείλει να είναι σε επαφή με τους κτηνοτρόφους που διατηρούν εκτροφές πλησίον του ποταμού Έβρου για την επικείμενη αύξηση των υδάτων και πιθανή εκκένωση των κτηνοτροφικών   μονάδων. 
Η ίδια σνακοινωση ενημερώνει τη Δ/νση Τεχνικων Έργων Π.Ε  Εβρου, για τη διάθεση προσωπικού για την έγκαιρη επίβλεψη /επιτήρηση  των αναχωμάτων και των αντιπλημμυρικών έργων.
Η ενημέρωση περιλαμβάνει τις ενέργειες των ΓOΕΒ για τη λήψη    προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους(Αρδευτικά    Αντλιοστάσια – Αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λ.π.)

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport