Έβρος: Μαυρόγυπας και Κραυγαετός εντοπίσθηκαν νεκρά μετά από πρόσκρουση σε έλικες σε ανεμογεννήτριες

Τα δύο σπάνια αρπακτικά πουλιά, εντοπίστηκαν νεκρά μετά από πρόσκρουση σε ανεμογεννήτριες, Νότιου του Έβρου.

Ένας Κραυγαετός (Clanga pomarina) και ένας Μαυρόγυπας (Aegypius monachus), τραυματίσθηκαν και εντοπίσθηκαν νεκρά στην περιοχή που στεγάζονται ανεμοφεννήτριες, Νότια του Έβρου.

Σύμφωνα με  κοινή ανακοίνωση των Φορεών Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου- Σαμοθράκης και του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, εντοπίστηκε (19/08) από κάτοικο του οικισμού Φερών του Νομού Έβρου, νεκρός Κραυγαετός, κάτω από την 5η ανεμογεννήτρια του αιολικού πάρκου «Χυλός», κοντά στον οικισμό της Μελίας, πλησίον της ΖΕΠ GR1110009 «Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου».

Το πουλί παραλήφθηκε από εκπροσώπους του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης και της οργάνωσης WWF Ελλάς (Παράρτημα Έβρου) και προσκομίστηκε σε κτηνιατρείο της Αλεξανδρούπολης για κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο.

Μετά από δύο ημέρες (21/08) εντοπίστηκε  από εκπροσώπους του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου ο δορυφορικός πομπος που έφερε το άγριο πτηνό, εντοπίσθηκε στο έδαφος και σε απόσταση περίπου 30 μέτρων, νεκρός ο Μαυρόγυπας , με τη συμβολή του εκπαιδευμένου σκύλου του WWF Ελλάς, στην 8η ανεμογεννήτρια του αιολικού πάρκου «Μυτούλα-Κεφάλι», εντός του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου, βόρεια του οικισμού «Λεπτοκαρυά» και ανάμεσα στις ΖΕΠ GR1110009 «Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου» και GR1110010 «Κοιλάδα Δερείου»..

Το αγριο πτηνό παρελήφθη και μεταφέρθηκε σε κτηνιατρείο της Αλεξανδρούπολης για κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο.

Ο Μαυρόγυπας ήταν τεσσάρων ετών, και είχε μαρκαριστεί με δορυφορικό πομπό από το 2017. Ο πομπός είχε τοποθετηθεί στο σπάνιο πουλί από εξειδικευμένο προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2017-2013) και έχει ως σκοπό την ακριβή παρακολούθηση των διαδρομών μετακίνησης των πουλιών, την καταγραφή των κύριων περιοχών που χρησιμοποιούν για τροφοληψία και κούρνια και την διερεύνηση των αιτιών θνησιμότητάς τους.

Αγρια πτηνα_Μαυρόγυπας_Κραυγαετός_ΕΒΡΟΣ

Η κλινική εξέταση και οι ακτινογραφίες και των δύο πουλιών κατέδειξαν ότι η πρόσκρουση σε έλικες ανεμογεννήτριας ειχε αποτελεσμα τη θανάτωσή τους, και επιβεβαιώθηκε από γνωμάτευση  βιολόγου από την Ισπανία με μακρόχρονη εμπειρία σε προσκρούσεις αρπακτικών πουλιών σε ανεμογεννήτριες και έρευνα σε επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στα πουλιά.

Τα δύο περιστατικά θανάτωσης προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών ορνιθοπανίδας από σύγκρουση με έλικες ανεμογεννήτριας, προστίθενται στον κατάλογο με τα 14 Αρπακτικά πουλιά που εντοπίστηκαν τη δίχρονη περίοδο που πραγματοποιήθηκε από το WWF Ελλάς η συστηματική αναζήτηση (2008-2010) και επιπλέον τα 4 αρπακτικά πουλιά εκτός περιόδου αναζήτησης μετά το 2010. Τα δύο πρόσφατα περιστατικά, συγκαταλέγονται μεταξύ των 20 συνολικά πλέον αρπακτικών πουλιών – 3 νεκροί Μαυρόγυπες, 6 νεκρά όρνια, 1 ζωντανό ακρωτηριασμένο όρνιο, 1 νεκρός κραυγαετός και 2 νεκροί φιδαετοί.- που έχουν βρεθεί νεκρά μετά από πρόσκρουση.

“Τα σπάνια αρπακτικά πουλιά που έχουν εντοπιστεί καταδεικνύουν σαφέστατα το έντονο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή των Εθνικών Πάρκων και των περιοχών ΖΕΠ της Θράκης, με το μεγάλο αριθμό ανεμογεννητριών (237 εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες), εντός του ζωτικού χώρου μεγάλων αρπακτικών πουλιών και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για άμεσο σχεδιασμό ορθής χωροθέτησης Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης και εγκατάστασης πρόσθετων συστημάτων αποφυγής σύγκρουσης αρπακτικών πτηνών με Α/Γ σε υφιστάμενα/εγκατεστημένα αιολικά πάρκα” καταλήγει η κοινή ανακοίνωση των Φορεών Διαχείρισης.