Ευρωπαϊκή ημέρα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων- Συνέντευξη Αστυνόμου της Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Συνέντευξη του Α/Α΄ Σπύρου Μπράτσικα της Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την εμπορία ανθρώπων (Human Trafficking), στο κανάλι της Βουλής (19/10)