Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για το ΒΟΕΑ, μετά την παρέμβαση του Μανώλη Λαγουδάκη

Ανακοίνωση της συνδικαλιστικής παράταξης αστυνομικών “ΜΠΡΟΣΤΑ”:

Όπως αναφέρεται στην συνδικαλιστική ανακοίνωση, «Μετά από την παρέμβαση του μέλους της Επιτροπής Οικονομικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΠΟΑΣΥ Μανώλη Λαγουδάκη, μέλους του Μ.Π.Ρ.ΟΣ.Τ.Α., κατατέθηκε ερώτηση προς τον Υπουργό μας, από τον Βουλευτή του Νομού Ηρακλείου, Βασίλη Κεγκέρογλου, για το θέμα της καταβολής του ΒΟΕΑ, που τόσο πολλούς συναδέλφους μας ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια.

Σας παραθέτουμε την ερώτηση:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 4406

Ημερομηνία καταθέσεως: 22-02-2021

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Βασίλης Κεγκέρογλου Βουλευτής Ν. Ηρακλείου

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό: Προστασίας του Πολίτη, κ.Μ.Χρυσοχοϊδη

ΘΕΜΑ: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής του υπολοίπου ποσού του Β.Ο.Ε.Α στα δικαιούχα τέκνα τους από το Μ.Τ.Σ»

κ. Υπουργέ, Το Βοήθημα Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) ανήκει στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και ασφαλίζει τα παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων από την ισχύ του Ν. 1329/1983 χωρίς διάκριση φύλου (παλαιά προικοδότηση), με σκοπό την παροχή σε αυτά εφάπαξ βοηθήματος.

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 αρτίων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής αίτησης. Το Βοήθημα χορηγείται στα ασφαλισμένα τέκνα μετά από αίτησή τους και Απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ με τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας υποχρεωτικά, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, ή την τέλεση γάμου των τέκνωνή τη σύναψη Συμφώνου Συμβίωσης, ανεξάρτητα από την ηλικία τους καθώς και για αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας. Με τις διατάξεις του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄174) (άρθρα 124-127) καταργήθηκαν από 1-1-2017 οι μισθολογικοί βαθμοί και το προσωπικό του Σ.Ξ. και της ΕΛ.ΑΣ. κατατάσσεται πλέον σε κλιμάκια ανάλογα με την προέλευσή του, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα στην απονομή μερίσματος και στην χορήγηση ΒΟΕΑ, καθόσον δεν έχει προσδιορισθεί ο αριθμός των μεριδίων που αντιστοιχεί σε κάθε κλιμάκιο.

Με απόφαση του Μ.Τ.Σ. χορηγείται προκαταβολή κι όχι ολόκληρο το ΒΟΕΑ στα τέκνα των δικαιούχων με βάση το μισθολογικό βαθμό, τις αποδοχές του οποίου ελάμβανε ο γονέας -μέτοχος, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την ψήφιση του Ν. 4472/2017. Επειδή, ελλείψει νομοθετικής ρύθμισης δεν είναι δυνατόν ο υπολογισμός του μερίσματος και κατά συνέπεια ο υπολογισμός του δικαιούμενου ποσού ΒΟΕΑ. Επειδή, έχουν παρέλθει τρία (3) και πλέον έτη από την εφαρμογή του νέου ειδικού μισθολογίου, χρόνος ικανός κατά τον οποίο θα έπρεπε να έχει δοθεί λύση προκειμένου να χορηγηθεί άμεσα το υπολειπόμενο ποσό.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Πότε θα προβείτε στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης και σχετικής τροπολογίας, ούτως ώστε να εκδοθεί οριστική πράξη;

2. Πότε θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων τέκνων τους, το υπόλοιπο ποσό του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας;»

Ο Ερωτών Βουλευτής
Βασίλης Κεγκέρογλου