Επαναπροσδιορίζουν τα κριτήρια πρόσληψης Συνοριοφυλάκων και Ειδικών Φρουρών στην ΕΛ.ΑΣ- Αλλαγές στις ψυχοτεχνικές εξετάσεις

Επιταχύνεται η διαδικασία για προσλήψεις Συνοριοφυλάκων και Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία, ενώ επαναπροσδιορίζονται τα κριτήρια,  σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις που κατατέθηκαν επί νομοσχεδίου του υπ. Εσωτερικών (εδώ) για το θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας, επαναπροσδιορίζονται τα κριτήρια για πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών με απόδειξη μόνιμης κατοικίας και οι Υπηρεσίες  φύλαξης των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου εξόδου επικράτειας, ιδίως των αεροδρομίων ενώ ρυθμίζονται, και θέματα σχετικά με τοποθέτηση, απόσπαση και μετάταξη του προσωπικού.

Παράλληλα, επανακαθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των ψυχικών και διανοητικών προσόντων των ιδιωτών, για εισαγωγή τους στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και των υποψηφίων για πρόσληψή τους ως Ειδικοί Φρουροί, με υποβολή σε ψυχομετρικές εξετάσεις αντί ψυχοτεχνικών όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Ενώ αναφέρεται η πρόβλεψη για υποχρεωτική αναφορά του χρονικού διαστήματος μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου με έκδοση σχετικής βεβαίωσης από τους Δήμους.

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών επισημαίνεται ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις επιταχύνεται η διαδικασία πρόσληψης Συνοριοφυλάκων μόνιμων και ορισμένου χρόνου , καθώς προβλέπεται ένας διαγωνισμός και αποφεύγεται προκήρυξη συμπληρωματικών θέσεων περίπτωση που ολοκληρωθεί ο πρώτος διαγωνισμός.

Σύμφωνα με άλλη διάταξη επί του νομοσχεδίου, παρατείνονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, οι συμβάσεις προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) οι οποίες λήγουν πριν από την ολοκλήρωση του τρέχοντος έτους, λόγω έκτακτων αναγκών στα πλαίσια της αντιμετώπισης του κορονοϊού Covid-19.